‘n Volkstaat! Waarom en hoe?

Om etnisiteit te verstaan is ‘n kykie na vanwaar dit kom nodig. Die natuurlike prosesse wat variasies binne plant- of dierspesies as resultaat het, is ook vir etniese verskeidenheid verantwoordelik.Variasies in ‘n spesie is die gevolg van aanpassing in vreemde omgewings of by ‘n veranderde klimaat.

Etnisiteit is ‘n byproduk van dié aanpassingsproses. Ras dui op die uitwerking van klimaat en/of omgewing op ‘n spesie, etnisiteit daarenteen dui op eenheid in ‘n subgroep van ‘n menlike ras wat gevestig raak in ‘hul eie’ omgewing of ‘land’. ‘n Land waarin die bewoners ‘n sterk genetiese verwantskap het, ‘n eie taal ontwikkel, ‘n godsdiensrigting en mettertyd ‘n geskiedenis deel. ‘n Leefwêreld dus waarin sekerheid en permanensie gesoek word deur mense met ‘n unieke volksaard, wonende in ‘n omgewing wat hulle as hul vaderland beskou.

Etniese groepe se unieke aard word deur vreemdes instinktief aangevoel. Dié verskille in gemeenskappe se aard, vorm grense en isolators wat beskerming teen verval elders bied. Dit is die natuur se manier van voorsorg tref, maar mense en hul kunsmatige ideologieë, peuter graag hieraan!

Die lys is langer maar die bekendste inmenger ideologieë is die liberalisme, sosialisme, kommunisme en kapitalisme. Ironies genoeg, doen almal sake onder die dekmantel van demokrasie, oftewel die ‘wil van die mense’.

Kortliks opgesom, die liberalisme wil alle grense verwyder sien, alle mense gelykstel en ontken sodoende die bestaan van ras of klas. Hierdie benadering bots reëlreg met die natuur waar verskeidenheid oorlewing aanhelp.

In sosialisme/kommunisme beplan die staat alles en skryf voor. Sulke ontneming en onderdrukking van inisiatief, maak bevolkings onbetrokke en doelloos. Sulke politici, in hul onaantasbare magsposisies, neig tot magsmisbruik en korrupsie.

Die kapitalistiese stelsel, dryf mense medoënloos aan in gemeenskappe waar die klem op materiële verbruik val. Klas word bepaal deur ‘n bankrekening. Alles is aanvaarbaar solank as wat dit ongesiens is.

Elke ideologie se ondersteuners soek ‘n wêreldwye toepassing daarvan en huiwer nie om geweld daarvoor in te span nie. Etniese versteurings het dus minder met klimaat en meer met die ‘n sug na mag en beheer te doen. ‘n Imperialis wat sy keuse van ‘n leefwyse en toekoms voorskryf en afdwing, bly klein volke se grootste bedreiging!

Met ons lot dan so ‘bepaal’, is die vraag: Moet ons dit aanvaar en daarin berus. Ja of nee?

Nee, gemeenskappe soos dié van ons, ook sterk individue, berus hulself nie by ‘n toevallige lot, of gedwonge onderhorigmaking nie. Aanvanklik genoodsaak tot berusting, hang ons uitkoms af van hoe die natuur se gegewe leefbaar gemaak word, of hoe daar uit ‘n vyand se greep losgewikkel word. Iets moet gebeur want stagnasie beteken die einde vir ‘n volk!

Afrikaners is hiervan bewus! Die aanvaarding van ‘n ongunstige opset is nie ons aard nie! Die Brit se houvas, na die Tweede Vryheidsoorlog, was ons geleidelik aan’t afskud. Deesdae beleef ons, ongelukkig, iets soortgelyks?

Ons is tweemaal, in minder as ‘n honderd jaar so verneder. Waar lê die fout? Is dit ons grootte wat ons so weerloos laat, Afrikaner-politici se droogmaak of die geskiedenis se onvoorspelbare weë? Gaan ons dit oorleef en sterker anderkant uitkom?

Britse grypsug vanaf 1899 tot 1902 en hul venynige ‘Boerebashing’-veldtog daarna het sy letsels gelaat, maar dit was apartheid wat ons as ‘muishond van die wêreld’ gebrandmerk en aanleiding tot 1994 se kapitulasie gegee het. Kom ons ontleed die beleid in nabetragting.

‘n Ideologie, of in gewone taal, ‘n bepaalde benadering tot ‘n lewenswyse of denkrigting, ontspring in die soeke na ‘n oplossing vir ‘n ongewensde situasie.

Die kommunisme, byvoorbeeld, beskou gemeenskapsbesit as ‘n oplossing om uitbuiting van die proletariaat, deur ‘n ryk besittersklas, te stuit. In Engeland moes liberalisme klasverskille oorbrug, ens.

Afrikanernasionalisme se openlike herkenning van ras en etniese verskille, (dis tog iets natuurlik) was die begin van ons sorge. Om die gepaardgaande sosiale probleme van die verskille te oorbrug, was segregasie (apartheid) as oplossing beskou en toegepas. Hiér was nou die stok waarvoor ons vyande gewag het en gou was daar na ‘apart hate’ verwys.

Met die liberaliste se ‘beginselsbesware’ teen ‘dié blatante diskriminasie en skending van menseregte’ en die kommuniste se opportunistiese geaas, op die ‘lot van die onderdruktes’, is apartheid tot ‘n misdaad teen die mensdom verklaar. Is dit wat aanleiding tot dié verklaring gegee het, op waarheid of op propaganda gebaseer? Dit is stof vir ‘n ander gesprek. Dinge, teen my grein in, was wel gedoen.

Die twis, tussen ons aan die eenkant en ‘n losse maar ongewone ‘alliansie’ tussen ‘n liberale westerse blok en ‘n kommunistiese oosblok, het ge-eskaleer en in ‘n oorlog ontaard met vuilspel aan albei kante. ANC-comrades was bloot voetsoldate.

Dit het als vêr verwyderd, van ons as ‘n gemeenskap wat net beheer oor eie sake in ‘n omgewing onder ons beheer wou hê, geraak. Ons was verlei en op sleeptou geneem deur politici wat onder die waan van ons as ‘n uitverkorene volk verkeer het. Dié politici het net meer arrogant en eiegeregtig geraak.

Sonder die ‘liberaliste’ of ‘kommuniste’ se betrokkenheid, is dit nogtans te betwyfel of ras en etniese skeiding, dmv ‘n politieke proses bewerkstellig kon word. Die sisteem was reeds te vervleg.

Hoe beleid onder dr. H.F.Verwoerd, die man wat die naaste aan ‘n verdeling van die koek gekom het, sou ontplooi is ‘n ope vraag. Sy ontydige dood het hom, nietemin, ‘n gerieflike sondebok vir ons vyande gemaak.

Is Afrikaners se strewe na selfstandigheid in ‘n eie grondgebied dan futiel?
Beslis nie, van sekere werklikhede rakende dit, sal wel deeglik kennis geneem moet word.

Verdeeld, verspreid en as ‘n minderheid, is ons politieke hefkrag gering. Die stel van grootse eise, via die politieke roete is, huidiglik, ‘n verspilling van tyd!

Enige grondeis, in ons huidige situasie, sal deur die regering geignoreer word. Andere se pogings om ‘n historiese aanspraak iewers bevestig te kry, sal dieselfde bloutjie loop.

Die moeite wat sommige met groot toewyding aangaan, en grenslyne om voormalige swart woongebiede trek om hulle sodoende, ‘uit ons land’ gesny te kry, met die oogmerk om ‘n Afrikaner-stadstaat of, meer ambisieus ‘n volkstaat te begrens, grens aan die absurde.

Plaaslik en internasionaal sal so ‘n benadering as ‘n poging tot die herlewing van ‘apart hate’ vertolk word. (Is ‘n vrees, deur die Gauteng-wetgewer, dat so ‘n iets kan realiseer dalk die rede agter die huidige relletjie oor Kleinfontein?)

‘n Volk met ‘n strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid benodig ‘n staat daarvoor. Hoe word gebied bekom?

Vroër was oop ruimtes doodeenvoudig beset. Later was kleinvolke verdryf of verswelg deur groteres. Vandag betaal jy vir jou lappie aarde en om jou aanspraak volledig daar gevestig te kry, moet jy en lede van jou soort dit bewoon, ontwikkel en verdedig, maw ‘n ontwikkelde gebied wat die produk van ‘n homogene groep se eie arbeid is.

Wat sal ‘n ideale opset daar wees?

Die vlak van ‘n gemeenskap se onafhanklikheid, dui op die vlak van sy voorsiening in eie behoeftes. Selfstandigheid impliseer selfregulering. ‘n Samelewing dus waarin die bewoners nie onderhewig aan ‘n ideologie of dogma deur magsblokke van binne of buite onderwerp is nie.

Selfstandigheid se teenpool is sentraalbeheerde regering en dit beteken voorskrif. Nie net politieke partye in beheer van ‘n staat nie, maar enige magsblok skryf voor en dit bring perke mee, meesal ongewens. (Wie, byvoorbeeld, is met die ANC se voorskrifte tevrede?) Desentralisasie van gesag of lokalisme bied hier ‘n kompromie aan!

Orania, het lokalisme as werkbaar bewys en sodoende ‘n basis vir ons staat gelê. Net meer soortgelyke dorpe, moet in die omliggende omgewing gevestig word. Elk onder beheer van sy bewoners, maar in gesprek met die bure oor gemeenskaplike sake.

As daai stadium bereik is, sal die ‘land waar die Boerevolk woon’, begin realiseer en onderhandeling tersprake kom!

Advertisements

154 gedagtes oor “‘n Volkstaat! Waarom en hoe?

 1. arnieann

  Toe die Voortrekkers die binneland ingevaar het, het hulle getrek tot waar die omgewing hulle geval het.
  Daar het hulle ‘n huis gebou, en met hulle boerdery begin.
  Hulle het nie eers ‘n ontwikkelaar, of ‘n prokureur of wat dit ookal was geraadpleeg nie.
  Geen “transport” en “Kaart” dokumente was ter sprake nie.
  As ons ‘n tweede voortrekker beweging aan die gang wil sit, moet daardie basiese voordele ook geld.
  Laat die Blankes eenvoudig na die Orania groter gebied trek, en net eenvoudig grond gaan beset.
  Nie ten koste van mense wat reeds hulle eie eindom het nie, maar daar is gebiede wat Sg staatsgrond is.
  Gaan PLAK op enige stuk grond wat beskikbaar is, en wag totdat grond later op ‘n behoorlikke manier toegeken kan word.
  Op hierdie stadium moet die grond eenvoudig BESET word. Daar is plase in daardie omgewing waarop daar seker nie in ‘n honderd jaar iets op gebeur het nie.
  Dit sal ook nie daaroor gaan om plase per sè te gaan beset nie, maar om bloot gebieds besetting te bewerkstellig.
  Orania sit reeds met ‘n enorme stuk grond daar. Om te wat mee????
  Gebruik ‘n deel daarvan en stel dit beskikbaar vir enige Blanke Afrikaner wat daar wil kom woon.
  Van aard is die Afrikaner ‘n ordelikke mens, en al sal dit chaoties wees aan die begin, sal orde wel later volg.
  Hou op om die Afrikaner voor te skryf wat hy mag en nie mag doen nie. Dit is die hoof oorsaak van ons huidige situasie. Die meesters het ons gedurig in Hulle koers aangejaag.
  Gee hulp waar nodig en moontlik is, maar bly verder uit die mense se pad uit.
  Vrywillige besetting op geidentifiseerde gebiede en sonder betaling en regulasies is vir die Afrikaner die antwoord op hierdie stadium.
  KRY EERS DIE VOLK DAAR. Natuurlik sal daar weer, soos dit sommige Afrikaners se gewoonte is, weer die slim argumente wees wat die onwerkbaarheid daarvan sal wil debatteer.
  Dink dan hieraan.
  Toe goud en diamante ontdek was, het mense in hulle derduisende na daardie gebiede gestroom. Met net dit wat hy met hom kon saamdra. Die klomp het daar gaan plak. Nie gaan koop nie. Almal het nie ryk geword nie. Almal het nie gebly nie. En tog het Kimberly en Jhb. en ander plekke vinnig uit hulle nate gebars, en hulle is tot vandag toe nog daar.

 2. arnieann

  Laat ons so ‘n bietjie somme maak.
  Om ‘n volk na ‘n gebied te lok, moet daar baie grond beskikbaar wees. ‘n Paar duisend hektaar sal dit nie kan doen nie.
  Grond is duur, en daar is nie genoeg Afrikaners om elkeen ‘n plaas te koop nie. Nie almal wil ‘n plaas hê nie.
  Nou waar sal daardie geld vandaan kom om ‘n Volkstaat groot genoeg te maak om dit lewens vatbaar te maak???
  Maklik ! mits daar nie mense is wat wil ryk word nie.
  Orania sit met ongeveer 8000 ha. Gestel elke ha. word in vier gedeel. Dit gee ons ‘n erf van 30×30 meter. Genoeg spasie tussen erwe vir strate ens.
  Dit gee ons 32000 erwe. Verkoop dit vir die verspotte bedrag van R5000 per erf.
  Veronderstel al die erwe word verkoop. 32000 x 5000 = R160.0000000.
  R160 miljoen. Hoeveel plase kan nou met daardie geld bygekoop word???
  Hierdie is net ‘n eenvoudige plan van wat gedoen kan word. Alle erwe sal ook nie dieselfde prys hê nie. Daar sal ook voorsiening gemaak moet word vir skole en ander “staats geboue” ens.
  Ek kan aan ‘n hele magdom idees dink wat sal werk, maar dan sal ek ‘n boek moet skryf hier.
  En daar is slim mense onder ons Afrikaners wat ook met briljante idees sit wat in werking geplaas kan word.
  Daar behoort ‘n Raad saamgestel te word wat hulle slegs op die bevolking van die Orania gebied besig hou.
  Verkoop erwe goedkoop, en deur daardie geld op ‘n besigheids manier weer binne daardie gebied aan te wend, sal werk geskep kan word wat weer op sy beurt nog meer mense daarheen sal trek.
  Daar is nie ‘n ander plan nie.

  1. Arnieann, as dinge so eenvoudig was, dan was die Noordkaap toegeplak deur Afrikaners!
   Die voortrekkers, destyds, kon hulself vestig waar hulle wou, kaart en transport was nie nodig nie want niemand het ‘n formele aanspraak op enige gebied gehad nie. Jy kon doodeenvoudig ‘n plaas kies, beset en registreer.Vandag moet daarvoor betaal word!

   Staatsgrond? Net swartmense sal dit onwettig kan beset en daarmee wegkom. Ons as Afrikaners daarenteen, bevind ons in ‘n situasie waar al ons doen en late fyn dopgehou word vir die geringste misstap. Van die werklikhede rakende ons geringe politieke hefkrag en die negatiewe sentimente teen ons, neem te min van ons ernstig op. Ons kan nie bekostig om ‘n voet verkeerd te sit nie!

   Werksgeleenthede? Dit val nie uit die lug uit nie maar is ‘n byproduk van ‘n onderneming se aktiwiteite.’n Onderneming word begin deur iemand met ondernemingsgees en dit behels die neem van risiko’s. Afrikaners het genoegsame ondernemingsgees maar is ook versigtig en dus kry ‘n gebied waar verwante infrastruktuur, vir so ‘n saak reeds bestaan, voorkeur. Vir Orania om dus, om genoegsame werkskeppers te lok, sal daar eers genoegsaam in hul basiese behoeftes voorsien moet word.

   Soos wat geriewe in Orania toeneem sal sake aktiwiteite dus ook toeneem. Dit is maar ‘n groeiproses wat met die tyd saam meer momentum sal kry. Groei in Orania bevorder ook groei in die onmiddellike omgewing, daarom is dit verkieslik dat daar op groei hier, vireers gekonsentreer word.

 3. arnieann

  Hello Ben;
  Ja dit is alles waar wat jy skryf. Ek stem net nie saam met die volgorde van gebeure in jou skrywe nie.
  Dit is moeilik om per internet ‘n sinvolle debat hieroor standpunte uit te ruil.
  Waar daar nie mensde woon nie, is ook geen infrastruktuur of besighede nodig nie.
  Daarom beklemtoon ek dit dat daar op enige metode moontlik eers mense na die Orania gebied gelok moet word.
  Eers dan sal die res van die nodige infrastruktuur volg. Soos ek genoem het, sal dit tot ‘n mate chaoties wees.
  Dit sal net beheerde en ordelikke chaos wees. Asof ‘n orkaan die plek getref het.
  Die blanke, en veral die Afrikaner floreer wanneer daar sulke uitdagings is.
  Ek beplan om gedurende Desember ‘n bietjie op Orania te kom uitspan, en sal graag eerder hierdie hele aangeleentheid persoonlik met julle manne daar gaan bespreek.
  En ek sal ook graag jou mening wil hoor oor die grond storie.
  Arnie.

 4. theo

  Ek hou van die manier waarop jy redeneer, Arnieann, dit maak sin vir my, beset die grond net eenvoudig soos die Bantoes dit doen, basta met, “ons word dop gehou!”, dit is tyd dat ons ons eie toekoms in ons eie hande neem, hulle het die voorbeeld gestel, ons volg mos maar net, of hoe!? Ben, jy vra te veel verskoning, oor die weermag en alles, daar is niks om oor skuldig te voel nie, apartheid was, en is AL manier hoe jy in Afrika regeer! Dit is ttyd om voorbeelde te volg. Lenin het Sowjette in elke stad gestig, en dit het hom uiteindelik beheer van Rusland gegee. Dit is tyd dat ons dieselfde doen, Rade (sowjette) in elke dorp, plaas- areas en stede stig om die belange van die Afrikaner te beskerm, die kommuniste kom nou met ‘n velle aanslag (Marikana en De Doorn) en dit gaan nie hier eindig nie, die vyand was nie apartheid nie, maar kapitalisme en die kamerade wil nou alles hë! Tyd om onsself te beskerm, voor dit te laat is!

  1. Theo, ek weet nou nie eintlik waar ek “te veel verskoning, oor die weermag en alles” staan en vra nie! Ek dui maar net werklikhede aan. Wat Lenin gedoen het is net so deur die ANC nagedoen.

   Om onsself te beskerm sal ons ‘n gebied onder ons beheer moet kry en leefbaar maak. Daarvoor sal ons die ‘morele hoëgrond’ moet betree. Om, daarenteen, Marxistiese metodes daarvoor te wil inspan sal katastrofies wees en net dit wees waarvoor daar gewag word.

   Ek dink nie dat jy ‘n benul het van hoe benard ons situasie, in ‘n politiese sin, is nie! Kom ons werk onsself eerbaar daar uit, dis tog maar die enigste manier.

   1. arnieann

    Ek verstaan jou insig van beskaafde metodes wat gevolg moet word. Dit geld slegs as jy met beskaafde mense saamleef wat ook op jou vlak van beskaafdheid is.
    In ons geval is dit by verre nie so nie. Ongelukkig werk ons beskaafdheid teen ons, en dit word besef en uitgebuit. Dit is waarom daar met ons geploeg word.
    Tensy ons die grense van ordentlikheid oorsteek, gaan ons nie hond haaraf maak nie.
    Ek praat drie swart tale, en het ook ‘n groot deel van my lewe tussen ‘n magdom swartes spandeer.
    As jy nie ‘n wapen met jou saamdra nie, sal jy geen respek afdwing nie. Ons onderhandel nie met blankes nie. Swartes dink nie soos ons nie. Om ‘n Volkstaat op die blanke manier te probeer kry = 0.
    Die buiteland sal ook nie hier standpunt inneem nie.
    Wat ookal die metode van verset gaan wees, verset sal dit moet wees.
    Daar is nog enkele nie geweldadige opsies wat dalk gebruik kan word, maar daardie skuiwer gate word een na die ander verwyder.
    Dit is dus van uiterste belang dat ons die opsie van besetting tot sy uiterste moet deurvoer.
    Swartes is van nature ‘n “hit and run like hell” lafaard.
    Ek wil selfs so ver gaan om te se dat ons daardie hele Noord Kaap kan annekseer, en die ANC sal absoluut niks daaromtrent doen nie. Hulle kan nie eens eenvoudige stakings hanteer nie. Kyk net wat gebeur daagliks om ons.
    Die hoof skrywe hier gaan rondom :
    .
    ‘n VOLKSTAAT! WAAROM EN HOE?
    .
    .Ek bly by my standpunt dat besetting die antwoord is.
    Besetting sal slegs slaag as daar ‘n uitdaging aan die Afrikaners gebied word.
    Afrikaners, of liewers, Blankes is gereed vir hierdie uitdaging.
    Sonder bekombare grond of eiendom sal dit nooit slaag nie.
    Dìt is die resep vir ‘n VOLKSTAAT.
    My eie GROND tussen net my mense.

   2. Ben na my mening dink ek is ons “te” versigtig is, met die emosionele klem op wat “moontlik” kan gebeur. Hiermee moedig ek nie onverantwoordelike optrede aan nie. Elders is daar baie duidelik uiteengesit wat ons regte as sogenaamde “minderheidsgroep” is deur UNPO waarop alle volkere geregtig is. Dus deur net binne daardie parameters vorentoe te beweeg kan daar nie teen ons opgetree word sonder dat daar buitelandse gevolge gaan wees nie. Dan is daar besliste renaissance onder Afrikaners in die algemeen wat waargeneem kan word, waarvoor daar respek sal ontwikkel.

   3. Sanpat, solank as wat ons binne die aanvaarde perke bly, selfs die perke toets, is als piekfyn. Ons moet net nie onnodig roekeloos en uittartend raak nie! Kom ons hou dit beskaafd.

 5. Arnieann, as dit ‘n stryd teen die ‘swartmense’ was, dan kon ons die kontinent skoon gemaak het. Ons het die militêre vermoeë daartoe gehad.

  Die ‘swartes’ was nooit ons groot struikelblok gewees nie. Die stryders om Afrika, naamlik die groot moondhede het maar net in ons ‘n handige sondebok gevind om guns in Afrika mee te wen.

  Waar dit vroër Rusland teen die weste was, is dit nou China teen die weste wat om Afrika se hulpbronne stry. Kom ons hou ons maar hieruit en gaan stil-stil ons gang en kry ons ding op ‘n smetvrye manier gedoen.

  Re jou verwysing ‘Blankes’ dit is niksseggend en kan enige iets wees. As jy van Afrikaners praat is jy spesifiek en dan verstaan ek jou.

  1. arnieann

   Ek gesels nou lekker met jou Ben, en waardeer jou antwoorde.
   Daar is selfs nou ander gekleurdes wat hulle self ook nou as “Afrikaners” beskryf.
   Wat nou?
   En dan ook die regte blanke Afrikaans sprekendes wat daardie woord systap.
   Om dan die regte persoon te beskryf sal dalk dan so lyk:
   Blanke/ Afrikaner /Boer. en verkieslik Afrikaans sprekend.
   Ek probeer om deel van die oplossing te wees, en nie die probleem nie.
   Ek wil juis die probleme wat in my pad staan verwyder sodat ek oplossings kan begin aanwend.
   Hierdie ongemaklikke punte wat ek hier noem kom van mense wat nie oor die internet beskik nie. Ook nie hierdie dinge in die koerante of TV sien nie.
   Jy weet waar ons met Naspes en ander media staan. Gee die Afrikaners woonplek wat hy as sy eie kan ondervind, en die Volkstaat sal daar wees.
   .Ek haal hier aan uit ‘n ander skrywe van “Vry Afrikaner”
   .
   “Verskillende uitdrukkings verwoord die gedagte dat grond deurslaggewend in ‘n volk se vryheidstrewe is. “Elke volk het grond onder sy voete nodig,” is een. Nog een is: “Die grondvraag van Suid-Afrika is die grond vraag”.
   .
   As ons Afrikaners ‘n Volkstaat wil hê, dan sal hulle grond op ‘n maklikker en veel goedkoper manier moet kry soos ek reeds gemeld het.
   Sovêr het jy nog nie aan daardie punt geraak nie.

   1. Ek is nie bewus van ander “ander gekleurdes wat hulle self ook nou as “Afrikaners” beskryf” nie!

    Waarvan ek wel bewus is, is dat daar onder die ‘kleurlinge’, mense is wat geneties ‘n groter persentasie kaukasiër-gene in hulle het as wat ‘n groot persentasie ‘blankes’ (tussen 5 en 8% Afrika of Oosters) in hulle het.

    As dit dan net van ‘n genetiese suiwerheid afhang, dan moet of die grootste gedeelte van die ‘blankes’ herklassifiseer word of die verkeerd geklassifiseeerdes moet huistoe kom.

    Wat hier die belangrikste is, is die gehalte van die mense wat vir ons ‘n nageslag moet voortbring.

   2. Wel, ‘n pikgietswart man wat se dat hy ‘n Afrikaner is, soos ek klink wanneer hy praat, 100% uitsluitlik met die Afrikanerdom identifiseer en nederig voor ons Skepper op sy kniee gaan is sonder twyfel male sonder tal meer welkom in my huis in Orania as ‘n spierwit man wat se dat hy nie ‘n Afrikaner is nie, sy taal so meng dat dit eerder soos swak Engels klink as gemengde Afrikaans, spoeg op ons geskiedenis, kultuur, tradisies en erfenis en dan boonop ‘n ateis is.

    Dis my huis, my reels. Ek vra julle nie om daarvan te hou nie. Orania is nie ‘n plek vir “witmense” nie – dis die Afrikanertuiste en ENIGIEMAND wat hom- of haarself as ‘n Afrikaner beskou en volgens ons lewensbeskouing wil lewe is welkom om hier te kom bly. Dat Afrikaners wel 99,99% “wit” is beteken nie dat ons eksklusief wit is nie.

    Terloops – onthou net dat die Gelofte deur ‘n bruin Afrikaner (een van die 0,01%) geskryf was. Jan Bandjies het nie net die Gelofte op papier gesit nie, hy was die Voortrekker Sekretaris gewees!! So ook was Goewerneur Simon van der Stel, een van ons troste volksvaders in die dae van volksplanting, alles behalwe spierwit gewees… dink julle Hansie Cronje se donker krulle en groot neusgate is inheems aan Frankryk waarvandaan die Cronjes hierheen gektrek het? hehehehe NEE!

    Soos julle, is ek self nie 100% suiwer “wit” nie want my ma het bruin oe en donker hare, maar ek is wel 100% suiwer Afrikaner 🙂

   3. Dante' Strauch

    Dat sommige Afrikaners n klein persentasie nie-europese gene bevat is waar en ons hoef dit nie te ontken nie want dit is deel van ons geskiedenis. Maar ek dink dit is verkeerd as mense ras en dus gene probeer ontken. Vir my is daar geen beter bewys van die invloed van ras op die mensdom as die olimpiese spele nie, feitlik al die kortafstand atlete is van wes-afrika herkoms, lang-afstand atlete van oos-afrika, swemmers europees en so kan ek aangaan. Daar is seker ook baie faktore soos gedrag en persoonlikheid wat ook daarmee saamgaan. Die punt wat ek wil maak is n bruin of swart persoon kan wel homself as afrikaner bestempel, maar sy nageslag sal altyd sy gene dra en nie noodwendig afrikaners wil wees nie. My pa het heeltemal engels groot geword, maar het soos wat hy dit noem, ver-afrikaner, en niemand wat hom ontmoet sal daaroor twyfel nie, omdat hy geneties ook europees is.

   4. Dante’ Strauch, ek stem met jou saam, rasse verskil en die vraag of daar geintegreer moet word gereeld gevra. Integrasie se voor- of nadele hang van die eienskappe af wat sodoende saamgevoeg word.

    Om na dit wat as die ‘witras’ bekend is te verwys, is om na ‘n produk van verbastering te verwys. Ons is reeds hibrides.

    Etniese groepe het wel genetiese kenmerke waaraan hulle, as groep herkenbaar is, maar ‘nuwe bloed’, van die regte gehalte, is altyd nodig. ‘n Rastipe moet nooit as iets absoluut beskou word nie!

    Hierdie is ‘n interessante onderwerp en moet in ‘n artikel onder die loep geneem word.In ‘n vroeëre artikel het ek reeeds hieraan geraak. Lees:https://rozmeyer.wordpress.com/2012/02/20/oor-rassisme-rassiste-rasse-en-etnisiteit/

  2. arnieann

   Ek is beslis nie van plan om ‘n konflik of ‘n onoorkombare dispuut uit te lok nie.
   Ek is ‘n besigheidsman en my argumente is daarop gebasseer.
   Gestel Orania deel sy hele gebied op in erwe. Gestel die Afrikaners val oor hulle voete om ‘n erf daar te koop net vir die wis en onwis.
   Gestel Orania hef ‘n belasting van net R50 per maand/ erf. As dit moontlik sou wees om daardie 8000 ha in erwe van vier te deel per ha= 32000 erwe.
   Die inkomste sal ‘n hele R19.2 Miljoen per jaar wees.
   Hoeveel plase kan Orania daarmee aankoop???
   Gestel nie ‘n enkele Afrikaner het nog enige erf verbeter of daarheen verhuis nie.
   Dink net wat kan met daardie geld gedoen word.
   Dan kan daardie infrastruktuur waarna jy verwys het, en ook die skep van werk ‘n werklikheid word.
   En dit in ‘n periode van slegs 12 maande.
   En dit is by verre nie my enigste idee wat ek het om deel van die oplossing te wees nie.
   Arnie.

   1. Arnieann, gestel is soos as en as is verbrande hout. Daar is geweldige tyd en kostes verbonde aan om erwe gediens en markklaar te kry.

    Die bal, glo ek, is wel in die rigting aan’t rolle.

  3. Ben, eerstens, puik artikel dankie.

   Ek verskil egter met jou kommentaar. Met respek, as jy werklik dink “die stryd” is nie teen swart mense nie, is jy uiters naief. Die hele beweegrede rondom ‘n “volkseie” inisiatief soos Orania is vervat in die Duitse term “Lebensraum”. Eiesoortige Lebensraum is wat Afrikaanse blankes na smag. In die natuur sal mannetjies van ‘n spesifieke spesie verwoed veg met ander mannetjies, om hulle “turf” te verdedig. Let wel, nie teen ander spesies nie, maar tot die dood toe teen kompeterende mannetjies van hul eie spesie.

   So is dit ook met die verskillende mens-rasse. Slegs een ras en/of nasie kan ‘n spesifieke demografiese gebied oorheers. Multikulturalisme is ‘n absurde klug en die feit dat die mees homogene lande ook die mees stabiel is, bewys my stelling. Kyk na Botswana – 95% Tswana en een van die mees stabiele, welvarende lande in Afrika.

   Die swartes was nog ALTYD ons grootste struikelblok, nie net van die oomblik wat Van Riebeeck voet aan wal gesit het nie, maar ook tydens die Oos-Kaapse kaffer-oorloë, die Groot Trek en gebeure daarna.My punt is, slegs een ras en/of nasie kan in vrede woon na hulle ‘n stuk grond beset het, maar slegs sodra kompeterende rasse en nasies onskadelik gestel is.

   Arnie se verwysing na “Blankes” is allermins niksseggend – dis die belangrikste faset van die hele debat!

   BertO

   1. Uhuruguru, die opdeling van, of ‘n witras of ‘n swartras wat die septer in ‘n gebied moet swaai is ‘n oorvereenvoudiging. Alle ander etniese verskille word sodoende by die deur uitgegooi.

    Onder die ‘swartrasse’, snaaks genoeg, kan daar, tot ‘n mate, nog van rassuiwerheid gepraat word. Die res van ons is geskakeerd, maw hibrides. Binne groepe hibrides kry ‘n mens etnisiteit, en dit is hier waar die ware skeidslyne lê. In sulke skeidings kry ‘n mens dan die nodige variasie wat dié belangrikste faktor tot oorlewing is.

    Ons soek sulke skeidslyne en daarom dan ook die volkstaatspoging! Waar die misverstand inkom is wie so ‘n gebied moet bevolk. Afrikaners moet so ‘n gebied bevolk, dis tog vanselfsprekend.

    Die vraag dan is: Wie is die Afrikaners waarvan hier gepraat word? My betoog is dat hulle, hoofsaaklik ‘n Europese herkoms het maar ook met ‘n persentasie (5% tot 8%) gene in hul samestelling spog wat ‘n oorsprong uit Afrika en die Ooste het. Geneties deel hulle die kenmerke met die ander europese groep, die SA Engelse, maar etnies verskil ons te veel om van ons, as een gemeenskap te kan praat.

    Die NP het die benadering van ons (Boer en Brit) as een volk gevolg, na my mening, nie net tot die nadeel van Afrikaans en Afrikaners nie maar dit het uiteindelik tot die val van dié ‘Blanke konkoksie’ in sy geheel gelei. Ek is ‘n Afrikaner/ Boer en dis waar my belange lê.

    Ek bepleit nie ‘n multikulti samelewing nie, inteendeel, ek wil my genetiese samestelling behou en uitbrei en in ‘n eie gebied beskerm sien. Wat ek wel wil sien is dat daar vir diegene van ons wat deur politieke voortvarende lompheid in die verlede verdryf was, ruimte geskep word om hulle terug in ons kamp te kry. Hier praat ek van dié ‘bruinmense’ wat onder ons hoort.

    Arnie veralgemeen ongelukkig gruwelik en dis waar ons bymekaar verby praat.

 6. arnieann

  Alle besighede doen vooruitskatings op ‘n duimsuig basis. Dit is word nou wel nie op ‘n “Mog het troffe” metode gedoen nie.
  Daar is riglyne daarvoor in plek, maar is nie noodwendig waterdig nie.
  En soos elders genoem deur ‘n Orania persoon; Alle besighede het ‘n mate van inherente risiko’s.
  Kom ons debatteer die die koek en nie die versiering of die verpakking daarvan nie.
  Ek is oortuig daarvan dat jy die kern van my argument goed verstaan, maar verkies om dit met “as” te versmoor.
  Tot dusver het jy nog nie op die kern van my voorstelle reageer nie.
  Ek is vertroud met die kostes van ontwikkeling Ben. Ek is juis in daardie bedryf. En daar is metodes in plek om daardie hindernisse tot die minimum te beperk.
  Ek sê weer: Ek wil deel wees van ‘n oplossing, en nie deel van die probleem nie.
  Daarin lê die uitdaging!!!!

  1. Ek versmoor niks met ‘n ‘as’ nie. Jy het gesê “Gestel Orania deel sy hele gebied op in erwe. Gestel die Afrikaners val oor hulle voete om ‘n erf daar te koop net vir die wis en onwis”.

   Vervang nou gestel met as dan werk jy met verbrande hout! Ek herhaal, ons spekuleer net! Wat die oponthoude is, indien enige, sal jy by Orania se dorpsraad moet uitvind.

   1. arnieann

    Kom ons debatteer nie die betekenis van woorde nie.
    Toe Prof K. Boshoff die dorpie wat nou Orania heet, gekoop het vir ietwat meer as ‘n miljoen rand, hoe seker was hy dat dit ‘n sukses sou wees??
    Die hele land het sy idee afgelag, en ‘n bespotting van hom gemaak. Groot argumente was in sy rigting geslinger. Argumente wat op daardie stadium geopper was, was feitlik onbetwisbaar.
    Met tyd het daardie argumente verdwyn. Nou heers daar ‘n stille aanvaarding. Die derde fase sal wees dat dit ‘n wonderlikke idee was, en van die begin af nooit anders as n reuse sukses kon wees nie. Dit begin nou reeds deurskemer.
    Gelukkig is ek van nature ‘n optimis en weerhou my daarvan om ‘n doemprofeet te wees.
    Om planne te maak is die eienskap van optimistiese mense.
    En dit is die rede vir Orania se sukses.

 7. Jesica

  Daar is net een probleem. Daar bestaan nie ‘n blanke nasie (Boere-, Afrikaner- of Boere Afrikaner- nasie ) nie. Kyk maar net hoe die blankes in Suid Afrika mekaar vertrap en onderdruk.

  1. arnieann

   Gaan lees maar op enige blog in die wêreld en jy sal tot die selfde slotsom kom.
   Dit word buite verband geruk hier by ons, en dit is die media wat die wanpersepsie skep.
   Dit was juis agv saamstaan met die “JA” stem dat ons alles verloor het.
   Hierdie keer sal die Afrikaner eers seker maak dat hy nie weer met ‘n fw de klerk slap riem gevang gaan word nie.
   Jy sal selfs hier sien dat ons nie sommer mekaar se planne aanvaar nie.

 8. Dankie vir die interessante artikel oom Ben!

  Ek het vlugtelik deur die kommentare gelees en dink dat Arnie en Theo (2) eers bietjie moet asem haal en dink oor wat hulle se. Die oorgrote meerderheid Afrikaners SAL NIE hervestig indien hulle nie werk en ordentlike blyplek het nie. Arm Afrikaners trek wel maklik, maar bly oor die algemeen nie lank nie want hulle trek nie om te vestig nie, nie eens gepraat van ‘n ideaal nie – hulle trek agter groener (makliker) wyvelde aan. Orania is wel groen, maar dis nie maklik nie want, soos een van ons eerste pioniers dit stel: “hier werk jy of trek jy boetie!”

  Skep eers werk en lok die regte mense deur vir hulle ‘n beter “pakket” aan te bied as wat hulle tans het. Die vryheidsideaal, skoon lug, veiligheid, orde en bestendige Afrikaner bestuur van Orania is BLOOT ‘n bonus.

  Die enigste manier hoe hier ‘n “orkaan” van besetting gaan plaasvind is as daar ‘n burgeroorlog gaan uitbreek en Afrikaners letterlik vir hul lewens moet vlug. Selfs dan sal daar waarskynlik meer vlugtelinge (wat nie in staat is om gou Europa, Aus, NS of Kanada toe te vlieg/swem/hardloop nie) aan Namibie of Botswana se deure gaan klop as om van voor af te begin in die Karoo.

  Kerels, ons Afrikaners is moeilike mense en ons wil ons brood aan beide kante gebotter he. Oraniers se primere uitdagings is om ons grondgebied te vergroot terwyl ons werk skep en behuising beskikbaar stel. Probleem is dat ons beperkte middele tot ons beskikking het om hierdie take mee te verrig. Nietemin, met genade van Bo vorder ons.

  Soos ons oor die bogenoemde hekkies kom, moet ons die nuwe Oraniers wat hier kom vestig lekkerlik orienteer sodat hulle verstaan waaroor die VRYHEIDSIDEAAL gaan (verbasend min Afrikaners trek Orania toe omdat hulle ‘n volkstaat wil bou… of weet selfs wat ‘n volkstaat is!!).

  Daarna moet ons sorg dat almal by die reels bly, veral m.b.t. volkseie arbeid. Bv. ‘n Ou wat nie-Afrikaners agter op sy bakkie in Orania inry om gou sy tuin vir hom skoon te maak is gelykstaande aan diefstal, nee erger – verkragting!, in ons gemeenskap.

  Eers dan het ons Afrikaners wat bo die broodlyn lewe, in beskaafde huise bly, die vereistes van volksvryheid verstaan en daarvolgens lewe, trots deel is van ‘n gemeenskap wat sy vryheid herstel en saamwerk om nog grond aan te koop en meer werk vir hul volksgenote te skep.

  Dis plus minus waar ons nou staan. Dit het ons 21 jaar gevat om tot op hierdie punt te vorder – en glo my, soos die Voortrekkers van ouds, werk ons onsself byna vlou vir wat ons het! Wat mens wel sal oplet is dat ons resultate gelukkig soos ‘n sneeubal momentum optel en ons baie vinniger van 500 tot 1000 inwoners gegroei het as van 0 tot 500… baie vinniger van 30 tot 60 besighede gegroei het as van 0 tot 30… ons dorpsbegroting baie vinniger van 5 mil. ora per jaar tot 10 mil. ora per jaar gegroei het as van ZAR 0 tot 5 mil. ora ens.

  Verstaan net dit: “vryheid” is ‘n klein woordjie wat ontsaglik baie werk vereis, maar sodra jy begin werk maak daarvan is jy reeds vryer as wat jy was toe jy nog jou duime gesuig het en met allerhande slim plannetjies, oorlogspraatjies en kortpadjies vorendag gekom het. Glo my… ek is al deur die drukgang en het self jare terug ook gedink ons moet “ons land” terugvat! Dis maar ‘n proses waardeur jy gaan en soos mens meer betrokke raak, so groei jy en gaan jou oe werklik oop sover dit die Afrikanervryheidsideaal aangaan. Sommige mense is net nie in staat om deur die proses te gaan nie, ander gaan wel daardeur maar skrik so groot wanneer hulle besef hoeveel werk dit gaan verg dat hulle sommer Australie toe emigreer… ander wat deur die proses gaan kies weer om eerder die bul by die horings aan te pak en daai sneeubal bietjie aan te help.

 9. Ek merk dat daar standpunt konflikte hier gaan plaasvind. Ek is ‘n blanke Afrikaner.
  Die slegte blanke Afrikaners kan niemand weg wens nie. Hulle kinders kan dalk die sogenaamde “goeie’ Afrikaners by verre oortref. En die teenoorgestelde kan ook waar wees.
  Al het ‘n swarte vlerke soos ‘n Engel, dan hoort hy nog steeds in sy staat en ek met die goeie EN slegte blanke Afrikaners in my staat.
  Met die lees van die skrywes hier, sal Orania hulle definisie oor wat ‘n Afrikaner nou eintlik is, of moet wees, mooi moet verduidelik.
  Daar is selfs nou al die verdere opbreek van wat ‘n Afrikaner is. Of jy is bloot net ‘n Afrikaner OF jy is ‘n BOER. Die eienskappe of die verskil tussen die twee groepe is so vaag dat ek tot vandagtoe nog nie sekerheid het daaroor nie.
  Nou kom daar nog ‘n verdere argument dat daar nou ook ‘n verskil is tussen blank en Afrikaner!!!
  Orania maak baie seker dat daar slegs van Volkseie arbeid gebruik mag word.
  Wie is nou deel van daardie Volk en wie is nie???
  En wat is hulle kleur??? En watter taal mag hulle praat of nie praat nie.
  Verduidelik asseblief.

  1. Arnie – ‘n Afrikaner is iemand wat met die Afrikanervolk vereenselwig. So eenvoudig soos dit. Mense wat met die Afrikanervolk vereenselwig praat ‘n spesifieke taal. Hulle idenitifiseer met ‘n spesifieke geskiedenis. Hulle word deur ander gesien as Afrikaners omdat hulle ‘n spesifieke kultuur uitleef.

   Moenie emosioneel raak oor die onderwerp nie. Dink eerder wat jy gaan se vir ‘n ou met ‘n donker vel wat vir jou mooi laat verstaan in ons moedertaal dat hy ‘n Afrikaner is en presies soos jy voel oor sake. Ek praat nie hier van sg. Afrikaanses nie. As jy nie ten minste in teorie bereid is om te aanvaar dat ras nie jou volkskap bepaal nie (maar kultuur wel), dan gaan ek jou nie oortuig dat Afrikanerskap oor soveel meer as net ons wit velle gaan nie.

   Sien dit so: Die feit dat ek Afrikaans praat maak my so min ‘n kleurling as wat dit hulle Afrikaners maak bloot omdat hulle ook Afrikaans praat. Indien jy tussen bv. Griekwas grootgeword het (die klasieke Fiela se kind geval) dan sou jy met hul kultuur vereenselwig het en sou jy nie na jouself as ‘n Afrikaner verwys het nie.

   1. Ek waardeer jou skrywe en antwoord op ‘n vraag wat nie net deur my gedabateer word nie.
    Ek haal aan;
    .
    “Arnie – ‘n Afrikaner is iemand wat met die Afrikanervolk vereenselwig. So eenvoudig soos dit.”
    .
    En dan noem jy ‘n hele rits eienskappe.
    Ek raak nie emosioneel nie, maar wil slegs duidelikheid hê hieroor.
    Oor 30 jaar sal daardie einste eienskappe so verwater wees dat daar van die hele vorige 300 jaar plus se Afrikaner identiteit niks sal oorbly nie.
    Dit word nou , soos ons nou hier praat, gedoen met Afrikaans. Ek is seker dat jy ten volle bewus is hiervan. Vermenging van rasse word openlik verkondig en gesteun.
    As wat gaan hulle beskryf word???
    Om bloot net te verklaar dat jy aan die Afrikaner vereistes voldoen soos bepaal, laat ‘n deur oop wat nie weer toegemaak kan word nie
    Daardie Volkstaat sal verlore gaan so seker as wat die oranje rivier se water uiteindelik in die sout see vermeng en sy varsheid verloor.
    Blankes sal hulle beslis nie meer wees nie. Ook nie die Afrikaner met daardie eienskappe wat jy bo genoem het nie.
    Maar die mense wat wel aan jou beskrywing voldoen, maar wat agv ‘n persoonlikke afwyking onaanvaarbaar is, word verwerp.
    Daarom sê ek weer dat die “slegte volbloed Afrikaner” nêrens anders hoort as tussen sy eie mense nie.
    Al is dit net om die bestaande verbasterde Afrikaner “suiwer” te hou.
    Die Volkstaat behoort aan die Volk en nie aan selfaangestelde sede bewakers nie.
    Anders is dit alles behalwe ‘n “Volkstaat”
    Die aangewese pad dan sal eerder wees om ‘n “Blankestaat” die lig te laat sien.
    Daar binne kan die Afrikaners dan hulle lewens prioriteite ten volle uitleef.
    Soos wat dit was voordat de Klerk dit opgevoeter het.

   2. Ek stem nie saam met die oorvereenvoudiging van jou verduideliking nie.

    Die kriteria waarop Afrikanerskap gekwalifiseer behoort te word is die Afrikanervolk voor 94. Voor 94 was daar nie kleurling Afrikaners nie en nog minder swart Afrikaners. Dus is die Afrikanervolk voor 94 en hulle nageslag Afrikaners en deel van die Afrikanervolk wat reeds deur die hele wereld erken is as outonome volk en dus kan aanspraak maak op outome regering, soos uiteengesit in die Reg van Volke. Die nuwe konkoks is die reenboognasie van Suid Afrika waarvan ek myself bv. nie as deel beskou nie omdat ek deel is van die Afrikanervolk n volk met deur wereld erkende regte.

   3. Quintin, jou benoude bokspringe rondom die kritiese kwessie van ras teenoor etnisiteit is lagwekkend. Jy herinner aan ‘n bobbejaan wat dink as hy sy oë toehou en vreeslik hard wens, die grommende luiperd hier voor hom summier sal verdwyn.

    Die universiele definisie van ‘n Afrikaner is ‘n BLANKE mens wie se voorsate uit Holland, Duitsland en Frankryk na Afrika toe gekom het, welke persoon Afrikaans praat en gedeeltelik of ten volle die kulturele aspekte van die Afrikaner etnisiteit uitleef. So eenvoudig soos dit, en jou lawwe wensdenkery en politieke gedienstigheid ten spyt.

   4. So, my beste vriend en boerseun by uitstek, wat ‘n Poolse van (nl. Calitz) het is nou skielik volgens jou nie ‘n Afrikaner nie omdat al sy voorvaders nie van Holland, Duitsland of Frankryk Afrika toe gekom het nie? Jy beskuldig my van benoude bokspronge. Ek dink jy is onbevoeg om enigiemand, behalwe natuurlik jouself, met ‘n bobbejaan te vergelyk. Soos ek in my eerste sin bewys het is jou definisie van ‘n Afrikaner nie “so eenvoudig soos dit” nie.

   5. Quiten, gaan bietjie Israel toe en probeer jou wilde idees daar toepas. Skakel jou geloof oor na Judaisme toe, trou met ‘n Joodse meisie en sit ‘n yarmulke op jou kop. Ek kan jou verseker jy gaan lelik tweede kom as jy dink die Jode jou met ope arms gaan verwelkom as hul gelyke.

    Want jy sien, selfs al doen jy al daardie dinge, sal jy nimmer as te nooit as ‘n “ware” Jood aanvaar word nie. Die rede is eenvoudig – dit gaan om bloed en genetika, en niks anders nie. Vra die Christen ou wat in 1959 op 20 jarige ouderdom na Judaisme oorgeskakel het, in die Israelse leer geveg het, tonne Joodse kinders gehad het met sy Joodse vrou, en toe hy onlangs oorlede is, was daar geweier dat hy in die Joodse deel van die begraafplaas begrawe word.

    Die Jode is, anders as jy, nie skaam vir hul ras en etniese erfenis nie.

   6. Hoekom sal jy vir my se om Israel toe te gaan aangesien jy duidelik nog nooit daar was nie?

    Indien jy wel daar was dan sou jy geweet het dat daar nie iets soos ‘n “Joodse ras” is nie. Daar is blanke Jode (Ashkenazi) en nie-blanke Jode (Sephardi). Die Ashkenazi is die afstammelinge van die Jode wat na die Bar Kogba-opstand in 135 n.C. na Europa gevlug het en letterlik “wit” geword het. Die Sephardi is die afstammelinge van die Jode wat na Noord-Afrika en Spanje toe gevlug het. Hulle het letterlik “bruin” geword daar. Vandag is daar wit en bruin Jode in Israel (sien my vergelyking tussen Afrikaner beeste en Jersey beeste) wat deel van dieselfde volk is. Ek verpes dit wanneer mense soos jy oor dinge praat waarvan julle regtig net mooi niks weet nie!

    Nerens het ek gese dat kleurlinge Afrikaners is nie – dis wel moontlik vir ‘n bruinmens om ‘n Afrikaner te wees, soos ek verwys het na Jan Bandjies wat by Bloedrivier was en saam die Gelofte afgele het en met sy eie hand neergeskryf het.

 10. Ek haal die aan: “Wel, ‘n pikgietswart man wat se dat hy ‘n Afrikaner is, soos ek klink wanneer hy praat, 100% uitsluitlik met die Afrikanerdom identifiseer en nederig voor ons Skepper op sy kniee gaan is sonder twyfel male sonder tal meer welkom in my huis in Orania ”
  Sal so persoon nou as Afrikaner beskou word en kwalifiseer as Oranier ?

  1. Ja, natuurlik sal hy. As jy as baba deur Swazis aangeneem was, in Swaziland deur Swazis grootgemaak was en die Swazikultuur al is waarmee jy identifiseer het dan sou jy mos ‘n “wit” Swazi gewees het. Johny Cleg word dan beskou as ‘n wit Zulu – en hulle is baie ernstig oor wat ‘n Zulu is en wat nie. Die uitsondering is mos nie die reel nie. In teorie is dit moontlik om ‘n swart, bruin, geel of wat ook al kleur Afrikaner te wees. In praktyk is nie-blank Afrikaners egter so skaars dat die onderwerp regtig nie ‘n debat regverdig nie.

   1. Dan is Orania nie ‘n Blanke Afrikaner Volkstaat nie.
    Ek het gehoop om nooit so ‘n uitspraak te hoor nie.
    En dit gaan duisende ander Afrikaners ook skok.

   2. Dit sal rassiste van alle kleure skok! Het jy by Orania Beweging aangesluit omdat jy ‘n trotse Afrikaner is wat jou volk van ‘n toekoms verseker, of omdat jy hou van die idee van ‘n wit staat?

   3. Arnie, die oogmerk met Orania was nog altyd om ‘n Afrikanertuiste te skep, en nie ‘n blanke tuiste nie!

    Het jy geweet dat Albaniërs, Iranese, Turke en nog vele ander volke deurgaan as blank maar beslis nie Afrikaners is nie. Die paar wat ek hie noem is ook nie Christene nie, maar Moslems!

    Ek sal graag jou definisie van wat blank is wil weet. Het hulle witvelle, blonde hare en blou oë? Kom hulle net uit Europa uit? Het hulle kenmerke wat hulle ondubbelsinnig van ander rasgroepe onderskei?

    Nee, nie een van bogenoemde nie! Mense was nog altyd nomade en het gevolglik sodoende met ander groepe kontak gemaak en verbaster. Ons is dus almal hibrides. Die mees verbasterdes het dus die grootste blootstelling by aanpassings in verskillende situasies gehad. Kaukasiërs is so veelsydig want hulle het so ‘n breë genetiese agtergrond, maw basters in ‘n hoë graad.

    Etniese groepe, soos wat ek ook in die artikel aandui, raak gevestig in ‘n gebied en behalwe vir die ander gemeenskaplikhede wat hulle ontwikkel raak hulle deur ondertrouery geneties al hoe meer verwant. Ek dink die punt wat jy wil maak is dat ons, as Afrikaners se genetiese kenmerke beskerm moet word. Daaraan glo ek ook maar ons moet dit nie verabsoluteer nie!

    Deurdat ons, ons Europese kenmerke tot ‘n absoluut verhef het, het ons ‘n groot deel van die Afrikanervolk vervreem. Die manier waarop rasseklassifikasie destyds gedoen was, was alles behalwe wetenskaplik. Mense wat geneties en in ander opsigte, deel van ons was is eenkant toe gestoot en saam met andere wat duidelik van ons verskil het, ingeprop.

    Hier moet ons ruimte laat en red wat daar te redde is maar ek dink dat dit te laat mag wees. Die waarskynlikheid dat andere, tensy vir ‘n opportunistiese materiële gewin, by ons sal wil aanklank vind is gering. Kansvatters voel jy toe oë met ‘n stok aan en die gemeenskap werk hulle gou uit .

   4. Arnie, ons mors tyd. Duidelik verstaan jy nie waaroor dit gaan nie! Baie mense wat as kleurling geklassifiseer is lyk ook soos ek en jy. Hulle lyk nie net soos ons nie maar is ook soos ons! GENETIES en andersins.

   5. Ek is deel van die enigste Afrikanervolk, waarvan baie volksgenote wat deur jou as “wit” geklassifiseer sal word terloops donkerder as bv. Herchille Gibbs of Guthro Steenkamp is. Herchille Gibbs, ‘n kleurling, lyk meer soos ‘n blanke as bv. Jacques Rudolf maar die laasgenoemde, met sy baie blas vel en al, is ongetwyfeld ‘n Afrikaner. Ek was saam met hom in Affies en kan jou belowe dat hy niks anders as ‘n Afrikaner is nie. Sou Herchille gese het dat hy ‘n Afrikaner is en soos een van ons klink en kultureel optree dan sou jy nie sy Afrikanerskap bevraagteken nie. Tog is sy ouma ‘n kleurling. Afrikaners is buitendien nie 100% suiwer wit nie so ek kan nie verstaan waarom jy so rasbehep is terwyl jy self nie suiwer blank is nie. Gaan toets bietjie jou DNA – jy sal verbaas wees wat daar gaan uitkom!

   6. Ai jai jai, lyk my ons het baie werk om jou bietjie op te voed, ou Quentin. Hoewel ek ten volle verstaan waar jou foutiewe aannames en drogredenasies vandaan kom, het ek ‘n morele plig om ‘n skoot koue realiteit oor jou welwillende maar leë koppie te gooi. Volgens jou verwronge logika het ‘n bees vier pote, en ‘n tafel ook vier pote, dus is ‘n bees ‘n tafel, nè?

    Die basiese denkfout wat jy maak is die klassieke ou debat van “nature vs nurture” oftewel geaardheid teenoor opvoeding. Selfs al word ‘n Rottweiler deur ‘n Maltees grootgemaak, bly hy ‘n Rottweiler, maak nie saak hoeveel pienk strikkies jy om sy kop bind en of jy hom “Fluffy” noem nie…selfde met mense van verskillende rasse.

    Weet jy, dit sou eintlik histeries snaaks gewees het as dit nie so tragies dom van jou was nie. Ja, jy kan inderdaad ‘n wit babatjie laat grootmaak deur Swazis en ja, hy sal slegs Swazitaal praat, en nie ‘n benul oor boerewors, koeksusters en melktert hê nie. Maar dit maak nooit as te nimmer van hom ‘n Swazi nie!

    Wil jy ons nou rerig probeer oortuig dat miljoene jare se genetika, en die oordra van DNS materiaal oor duisende eeue heen, vir absoluut NIKS tel nie, en slegs die opvoeding van 21 jaar betekenisvol is? Laa ek die Amerkiaanse skrywer Ed Steele aanhaal: “Race is culture gone to seed”. Gaan dink bietjie mooi hieroor Quintin.

   7. Nee, wat ek se is dat ‘n Afrikaner bees en ‘n Jersey bees, beide met vier bene, beide natuurlik beeste is. Is dit so moeilik om te begryp? As jy die Jersey bees ‘n tafel wil noem beteken dit beslis nie dat hy ‘n tafel is nie.

   1. Goeie dag Ben;
    Jy vra my om ‘n blanke te definieër. Jy kon my ook gevra het wat ‘n Afrikaner is. Of om vir jou ‘n Negroide te beskryf. Of ‘n baster tussen bogenoemdes. Nie ‘n moeilikke versoek nie.
    Jy sal merk dat ek skryf van “Blanke Afrikaners.” Ek kan hulle redelik akkuraat beskryf en identifiseer. Die ANC is by uitstek gekwalifiseer om jou die verskil uit te wys. En die Afrikaner Blankes wat moes landuit. En die Afrikaner Blankes wat familie verloor het in NSA.
    ‘n Blanke Afrikaner lyk soos jy. En soos ek. En soos die res van die “blanke Afrikaners” wat ek al met my drie vorige besoeke aan Orania ontmoet het.
    Ek praat Xhoza en Zoeloe vlot. Woon nog my hele lewe tussen hulle. Werk daagliks saam met hulle. Ek het niks teen hulle as ‘n Nasie of ras nie. As daar nou nog ‘n mens in SA is wat ten volle met hulle kan assosieer dan is dit ek.
    Ek verkies om tussen my eie mense te woon, en deur hulle regeer te word.
    Die feit bly staan dat dit my nie ‘n Xhoza of Zoeloe maak nie.En die feit dat ek gelukkig oor daardie dieppe kennis beskik oor wat die verskil tussen my en hulle is, laat my kwalifiseer om jou vraag te beantwoord.
    Ek stem volkome met Quintin se stelling saam:
    .
    ” Arnie – ‘n Afrikaner is iemand wat met die Afrikanervolk vereenselwig.”
    .
    Behalwe dat hy die “Towerwoord” BLANK weggelaat het.
    Die taal of herkoms van ‘n Blanke pla my nie. Die kerk verband ook nie. Nog minder wat betref sy persoonlikke afwykings of gewoontes. Daar verskil ons almal van mekaar.
    Dit is seker die rede hoekom ons daardie streek het om moeilik saam te staan.
    Ek beskou my sienswyse nie as rassisties nie. Ek het daardie reg om dit wat ek genoem het, te mag verdedig en ook toe te pas. Die VN onderskryf dit.

   2. Ben as ek jou tyd mors, dan moet jy maar eenkant toe staan sodat iemand anders ook ‘n spreekbeurt kan kry.
    As ek duidelik nie verstaan wat aangaan nie, het jy in gebreke gebly om my behoorlik in te lig.
    Ek beklemtoon dit dat ek op geen manier probeer om dit wat Orania wil bereik te dwarsboom nie. Maar as Orania swartes as Afrikaners wil aanvaar, soos deur Quintin
    verduidelik, dan is ek nie een van daardie “besonderse” soort Afrikaners nie.

   3. ” Baie mense wat as kleurling geklassifiseer is lyk ook soos ek en jy. Hulle lyk nie net soos ons nie maar is ook soos ons! GENETIES en andersins”
    .
    Kwalifiseer bogenoemdes vir Orania?
    En deur wie is hulle “geklassifiseer.” ?

  1. Tensy hierdie nuwe wending waarvan ek nog nooit gelees het, of uit iemand se mond gehoor het nie, nie vinnig uitgeklaar word nie, sal ek my, en my vrou se lidmaadskap opskort.
   Ek hoop van harte dat hierdie verklaring van Quintin sy eie persoonlikke siening is, en nie die van Orania as geheel is nie.

   1. Arnie, as ek sê dat jy my tydmors dan verwys ek na die feit dat ons geen vordering maak nie. Jy hak vas op sekere persepsies van jou en kom nie daar verby nie!

    Skynbaar hoef iemand net, op die oog af, soos jy te lyk om as ‘blanke’ Afrikaner te kwalifiseer. Ras is deel van ‘n etniese groep se samestelling maar as dit tot die belangrikste komponent verhef word is daar groot fout.

    Jou groot vrees is om deur die Sub-Sahara Afrikane verswelg te word. Ek en ander Afrikaners wat soos ek dink het nie daai vrees nie want ons stel ons eie standaarde en het nie iets soos ‘n ontugwet vir beskerming nodig nie. In Orania doen Afrikaners hul eie arbeidstakies, hoe kan vreemdes dan daar ‘n vasskop plek kry?

    As jy byltjie met Quintin te slyp het, konfronteer hom dan direk. Ek staan met graagte terug mits die debatspunt dit toelaat.

   2. In Orania se grondwet, wat meer as 21 jaar gelede geskryf is, staan daar baie duidelik dat RAS nie aan Afrikanerskap gekoppel word nie. Nerens het ek of enigiemand gese dat Orania oop is vir nie-blankes nie. Jy lees wat jy wil lees en het nou besluit dat ek dink dat ons ‘n veelrassige volk is – NERENS het ek dit gese of bepleit nie. In teendeel, ek is teen veelrassigheid gekant want in praktyk is veelrassigheid direk gekoppel aan ‘n multikulturele sameweling. Ek het by meer as een geleentheid gese dat die uitsondering nie die reel is nie – dalk verstaan jy nie wat dit beteken nie.

    Ons se wel dat as daar ‘n nie-blanke is wat se dat hy ‘n Afrikaner is en die enigste verskil tussen hom en die res van ons sy velkleur is dan gaan dit hom nie minder van ‘n Afrikaner maak as ek of jy nie. Hy sal sonder twyfel welkom in Orania wees. Dit is die realiteit. Dit is teoreties moontlik en jy gaan vrede daarmee moet maak as jy deel van Orania wil wees. Dit beteken glad nie dat jy ‘n boetie moet word nie… want dis die laaste ding wat ek en die oorgrote meerderheid Oraniers is. Dit beteken dat jy moet aanvaar dat jou wit vel jou nie ‘n Afrikaner maak nie – maar jou kultuur wel.

   1. Jy raak nou verergd omdat ek op sekere antwoorde aandring. Die kern en wese van debatvoering soos ek dit verstaan en ook begryp is al wat ek doen.
    Ek is nie doof of moedswillig nie, en is oop vir oortuiging. jy het ongelukkig die onaangename gewoonte om mense se skrywes negatief te beantwoord.
    In daardie geval is daar geen sin aan hierdie Blog nie. Is dit nie juis geskep om oor sake te gesels en onduidelikhede te bespreek nie.
    Is dit nie jou plig dan om daardie sake sonder opmerkings soos; Jy is duidelik nie……en wat daarop volg, te vermy nie.
    As ons die antwoorde gehad het, sou ons jou nie daaroor uitgevra het nie.

   2. Presies. Soos vroeer genoem, Sarel Cilliers het opdrag vir ‘n Afrikaner, nl. Jan Bandjies (wie terloops bruin was), gegee om die Gelofte van Bloedrivier te skryf. Ons Voortrekker voorvaders wat by Bloedrivier geveg het, het Jan Bandjies as ‘n volksgenoot beskou. Wie is jy om te se dat hy nie ‘n Afrikaner is nie? Nerens se ons dat alle kleurlinge nou skielik Afrikaners is nie, maar daar is gevalle in ons geskiedenis van bruin Afrikaners. Die uitsondering is nie die reel nie! Dis tog nie so moeilik om te verstaan nie!!

  2. Jy is nou besig om ‘n drama queen te wees. Chinese het al kom vra vir winkelspasie in Orania. Sodra hulle verneem dat hulle Afrikaners moet word om hier te woon en werk dan trek hulle skielik hul aansoeke terug. Wat dink jy gaan ‘n hof vir ons se as ons iemand weier op grond van ras? Orania sal more toegemaak word. Die grondwet stipuleer duidelik in die reg op selfbeskikking (artikel 235) dat enige taal- en kultuurgemeenskap die reg tot territoriale selfbeskikking het… nie enige RAS nie. Dink bietjie verder as wat jou neus lank is man!

   1. Jy kan dit nog steeds regkry sonder om persoonlikke opmerkings te maak.
    “Dink bietjie verder as wat jou neus lank is man!”
    Om jou eie woorde te gebruik.

   2. Dit sou onbeskof wees as ek gese het dat “jy ‘n sot is wat nie ‘n basiese argument kan snap nie”. Om te se “dink verder as wat jou neus lank is” is ‘n idioom wat in enige opgevoede Afrikaner se geselskap as suiwer Afrikaans gesien sal word en geen onbeskofte konnetasies het nie.

   3. Hier begin ons nou nader aan die waarheid te beweeg Quintin.En hier het ek 100% empatie met jul situasie. In hierdie gevaarlike tye van ras-kettery kan mens nie waag om enigiets op ras te baseer nie, so etnisitiet word ‘n handige foefie om die ware motief mee te kamoefleer.

   4. Quintin vertel bietjie, hoeveel KLEURLINGE is daar op Orania? En hoeveel Sjinese, Japanese en Indiers wat kultureel oorgeskakel het na Afrikanerskap en nou daar woon? Ek weet van die een Duitser tussen julle. Siende dat jy so spog met jou ruimhartige veelrassigheid (wat ek begin besef is eintlik ‘n baie slim bedekte strategie vir iets wat my baie na aan die hart lê) sal ek graag wil hoor.

   5. Daar is geen Kleurlinge, Sjinese, Japanese en Indiers in Orania nie. Ons weet van geen van die gemelde mense wat oorgeskakel het na Afrikanerskap toe en daarna aan ons deur kom klop het nie. Indien daar wel so ‘n persoon is dan sal hy of sy aanvaar word. Dieselfde reels geld vir die gebore Duitsers en Engelse wat oorgeskakel het na Afrikanerskap en in Orania kom bly het. Dis in praktyk wel so dat ‘n blanke Duitser ooglopend makliker by ons sal inskakel as ‘n bruin Duitser (van Turkse afkoms). Dit beteken egter nie dat die deur toe is vir ‘n bruin Duitser op grond van ras nie.

    Weereens, die reg tot selfbeskikking is grondwetlik geldig vir taal- en kultuurgemeenskappe. Ras is ‘n nul op ‘n kontrak en word as sodanig hanteer in Orania se grondwet, in RSA se grondwet (waarin die reg tot selfbeskikking vervat word) en in die VN se manifes vir Inheemse en Minderheidsgroepe asook die Internasionale Konvensie oor Burgerlike en Politieke regte.

    Al waar ras nie ‘n nul op ‘n kontrak is nie is in jou en elke suiwer rassis daarbuite se kop.

 11. Jagternw1976 en Arnieann, Wat is die kans? Julle spring te gou op jul pertjies. Geduld manne, dis n pragmatiese antwoord en onder huidige politieke toestande – n perfekte antwoord!

 12. FW de Klerk was by uitstek ‘n pragmatis gewees. En kyk waar het dit die goedgelowiges gebring.
  Eie dit en eie dat, wigte en teenwigte. Ook pragmatiese woorde gewees.
  Die Bybel waarsku ons teen daardie soort taalgebruik.
  Laat jou ja jou ja wees, en jou nee jou nee.

 13. Hier is iets om te lees:

  http://www.hnp.org.za/site/fileadmin/user_upload/Biblioteek/WieIsDieAfrikaners.pdf

  Nog ‘n stukkie : http://www.oraniablog.co.za/wees-net-n-afrikaner/

  Wat duidelik is uit bogenoemde is dat Blank / wit deel is van Afrikaner wees. Nie Swart, geel, bruin ens nie.

  Ek stem 100% saam met Arnie: Laat jou JA ‘n JA wees, en jou NEE ‘n NEE.

  Kanwilsal, deur te sê ‘n pragmatiese antwoord vind aanklank by die huidige politieke toestande…. in wie se gat wil daar nou gekruip word ? Zuma ?

 14. Gerhard

  Kyk, ek het nou al menigte slegte Afrikaners in my lewe ontmoet. Een van hulle het self my familie met n mes gedreig. Dit is egter n feit soos n koei dat selfs die slegte volksgenote nie weg gewens kan word nie. Orania sal dit ook nie kan doen nie. Sterkte aan die “Orania-volk”

  Arnieann dit is goed so dat jy bietjie vrae begin vra. Soms lyk dinge onder die oppervlakte heel anders! Soms is dit net n illusie! Ek stel voor dat jy nog verder ondersoek instel rakende die politiek van die Afrikaner.

  Jy moet nou die werklikheid aanvaar: Orania is en sal nooit die tuiste wees van die gemiddelde Afrikaner nie. Dan Roodt het ook geluide gemaak hieroor. Hy ondersteun natuurlik ander moontlikhede. Net soos Roodt wens ek hulle egter alle sterkte toe. Orania is egter nie die tuiste van 2.8 Miljoen Afrikaners nie……

  1. Ja Gerhard, ANC beheerde Suid-Afrika is wel die tuiste van die meerderheid Afrikaner en jy kies steeds om daar onder ‘n swart regering te bly! Tog wil jy slim raak oor Orania, wat terloops onder Afrikaner bestuur is, ten spyte van al die Afrikaners wat ons inneem en ‘n nuwe lewe bied. Het jy enigisins ‘n bietjie eer in jou, mens?

   Volg tog vir Dan Roodt en gaan bly langs hom in Dainfern saam met al die ander “gemiddelde Afrikaner” huigelaars!

   1. n Sagte woord keer die grimmigheid af. My mening is dat die hele kwessie met meer omsigtigheid hanteer kon word, respek vir jou medemens begin by respek vir jouself.

 15. Hi Gerhard;
  Dit is by verre nie my doel om Orania af te skiet nie. Ek het hulle male sonder tal opgehemel.
  Ek het hulle dikwels op Praag aanbeveel en geprys.
  Ek is ook seker dat Orania aanpassings sal maak soos en wanneer nodig.
  Alle mense kan onder slegte invloed van mening en sienswyse verander. Dit het reeds met ons gebeur. Orania en sy mense is ook nie umuun daarteen nie.
  Ek staan met my voete vierkantig vas op droë grond, maar is ook nie onfeilbaar nie.
  Ek kan nie ‘n eier lê nie, maar ek kan jou die versekering gee dat ek goed weet wanneer hy vrot is.
  Ja; ek krap graag waar daar onsekerhede bestaan. Deur debat voering kan baie probleme en misverstande opgelos word.

  1. Gerhard, beskaafde waardes in die konteks van hierdie debat sal wees om nie alles tot die vlak van rou rassisme af te trek nie. Onderliggend aan jou en Arnie se betoog lê daar bloot die vrees van swartgevaar.

   In my jongdae het ek deur ‘n groot deel van Suidelike Afrika geryloop. Nêrens was my ontvangs sleg nie. Nêrens het ek onveilig gevoel nie. In groot dele van Afrika raak dit weer so.

   Suid Afrika is nou die uitsondering. Ek wonder net soms hoeveel daarvan deur ons houding aangevuur word! Ons is hier en van hier en al het ons ‘n eie enklawe, iets waarvoor ek my beywer, sal ons steeds ‘n gesonde werksverhouding met die Afrikane moet handhaaf. Kom ons bou daaraan en hou op om onsself gedurig in die voet te loop en skiet met allerhande onsinnighede.

   1. Baie jammer as ek verkeerde gevolgtrekkings maak. Ek gaan nog net een vraag vra:
    (Of ‘n stelling maak?)
    Blank is dus nie een van die vereistes om ‘n Afrikaner te wees in die oë van oraniers nie ?

   2. Nie ek of jy sou Afrikaners gewees het as alle Afrikaners blank moes wees nie. Ek kan jou waarborg dat ons altwee, nes alle Afrikaners, iewers ‘n nie-blanke voorvader het en by implikasie nie kan aanspraak maak op suiwer blankeskap nie.

    Nie net het ons nie-blanke gene in ons nie, maar woorde van nie-blanke volke is van dag 1 af deel van ons moedertaal, bv. die woord blatjang kom van die Maleisiese slawe af wat van Riebeeck ingevoer het, karos is ‘n Khoi woord ens. ens.

    Hoekom wil jy aanspraak maak op blankeskap as jy self nie eens ‘n suiwer blanke is nie of ‘n suiwer Europese taal praat nie?

   3. Quintin.
    Op my beurt kan ek jou die absolute versekering gee dat daar in my are GEEN swart bloed teenwoordig is nie.
    Daardie navorsing het ek deeglik gedoen.
    Om so ‘n algemene stelling te maak is onverantwoordelik en uiters onsmaaklik.
    Dat daar wel sulke gevalle is, sal ek nie oor stry nie, en dit op sigself pla my nie soveel as wat jy wil uitmaak nie.
    Maar overgeset synde kan jy ook sê dat verdere verbastering maar kan voortgaan, want die koël is reeds deur die Kerk.

   4. Daar is dalk geen swart bloed nie, maar ek kan jou absolute versekering gee dat daar nie-blanke bloed in jou are teenwoordig is.

    As rasmenging in jou bloedlyn nie in Afrika plaasgevind het nie, het dit reeds in Europa gebeur toe die Arabiere tot en met Orleans (net suid van Parys) gevorder het in die 8ste eeu. Dis gedurende daardie tyd dat donker hare en bruin oe algemeen geword het in die suide van Europa, waar die meeste Hugenote eeue later vandaan gekom het. Voor die Arabiere het Rome ook natuurlik sy deel gedoen met al die slawe wat na Europa ingevoer was van Afrika, ander dele van Europa en die Ooste. Die slawe het onder mekaar getrou en kinders gekry… slawe het vry geword en hul kinders is in die plaaslike bevolking ingeneem en het self kinders gekry ens.

    Tensy jy, jou hele familie en elke voorvader wat jy het blou oe en blonde hare het is jy nie suiwer blank nie. Dat mens hieroor moet redeneer maak my naar want ek kon netsowel met ‘n nazi soos Eichman gepraat het want hy sou dieselfde stellings as jy gemaak het oor ras… Dis een ding om trots te wees op mens se identiteit, maar om eksklusief rasgesentreerd te wees is siek. Gaan kyk asb. na die dvd In Gesprek met Prof. Carel Boshoff, stigtersvader van Orania, en hoor bietjie wat hy te se het oor hierdie onderwerp.

   5. Nie ‘n maklikke blog om debat op te voer nie. Weet nooit wie het nou eintlik vir wie geantwoord nie.Maar nou-ja.
    Quintin hierdie debat rondom rasse onsuiwerheid kan nou wees net wat dit wil.
    Ek gaan nou by jou aansluit en die argument uit sy nate laat bars.
    As dit so is dat al wat ‘n Oraniër is, met gemende bloed opgeskeep sit, waarom dan nog die moeite doen om ‘n sogenaamde Volkstaat te stig. Noem die ding dan sommer die Hotnot staat. Of die semi-k4 staat. Gaan voluit en kry die bloedlyn meer op datum.
    Gooi die plek oop. Al wat nodig blyk te wees is om aanspraak te maak op gemende bloed.
    Gaaf !!! Gaan so voort. Ek sal nie deel van daardie Volk wees nie.
    Ek is tevrede met wie ek is, en sal my deur niemand laat voorse wat of wie ek behoort te wees nie. Ek gee jou dus daardie selfde voorreg wat ek vir myself opeis.
    Ek kan jou egter waarborg, al is jou teorie korrek, sal jy hier ‘n skeuring onder Afrikaners veroorsaak wat jy nie in jou lewe weer ongedaan sal kan maak nie.
    Ek skaar my by die mense van my keuse, en sal nie gaan krap waar dit nie jeuk nie.
    Alle voorspoed met die stigting van ‘n unieke rasgroep.
    Ek wou slegs antwoorde he, en ek het dit gekry. Baie dankie vir ‘n baie insigewende debat
    en ek wens julle alle voorspoed toe.
    Arnie.

   6. Nou maar goed Arnie… ek neem dan aan jy gaan nie vanjaar saam met die res van die behoudende Afrikanervolk die Gelofte herdenk nie omrede ‘n kwaai blas Afrikaner (in jou oe ‘n “hotnot”) deel van ons voorvaders was wat die Gelofte afgele het en toe op opdrag van die Voortrekkerleiers dit selfs in Hollands genotuleer het.

    Die Afrikaner is oorwegend blank, maar nie eksklusief blank nie. Geen staat op aarde is suiwer, of ras-homogeen nie. Nie eens die Boererepublieke het uit net een ras bestaan nie. So ook gaan die volkstaat ook nie suiwer blank wees nie. Jammer man… dis seker te veel vir ‘n suiwer rassis om op een dag in te neem.

    Kyk, ek weet regtig nie hoe jy steeds na jouself as ‘n Afrikaner gaan verwys na hierdie debat nie.

   7. Ek haat dit om myself te herhaal. Ek antwoord maar hier op jou skrywe, want daar is nie ‘n link onderaan jou skrywe nie.
    Alles wat jy my vra, of aan my toedig, is reeds oral in my skrywes genoem.
    16 Desember het vir my die spesiale voordeel dat dit die dag na my verjaardag is.
    Ek het dus sommer die voorreg om die Here ‘n dubbele dankie kort op mekaar te gee.
    En ja dit is wie ek is. En al wat ek nog ooit by die Liewe Heer gebedel het, is wysheid en kennis. En hy het dit vir my gegee.
    Ek luister na mense en hulle standpunte, maar ek gehoorsaam die Here en sy Gebooie.
    En een van sy opdragte is om alles te ondersoek en die goeie te behou.
    En dit is wat ek met hierdie debat gedoen het.
    Soek en jy sal vind!!!
    Ek het gevind.
    En ek dank almal wat die tyd gevind het om op my vraë te antwoord.
    Lekker Christelikke Kerstyd aan almal, en maak met die nuwe jaar net wat julle wil. Hehe.
    Arnie.

   8. Reg so Arnie, jy se dat jy die goeie behou. Ek hoop jy sal eendag vir my kan verduidelik (nadat jy bietjie gaan sit en dink het oor alles wat jy hier kwyt geraak het) wat goed daarin is om soos ‘n nazi te redeneer oor etniese suiwerheid.

 16. Wil graag hier by jou op ‘n manier inskakel. Konfrontasie in watter vorm ookal is nie in my aard nie. Ek het opreg bedoel met die voorstelle wat ek heel aan die begin gemaak het by hierdie onderwerp.
  ongelukkig is dit nie baie entoesiasties bespreek nie, maar moes ek deurloop onder kritiek as sou ek baie oningelig wees.
  Dit laat ongelukkig die gevoel dat hulp of raad van buite nie nodig is nie, en dat daar net aan Orania se vereistes voldoen moet word en basta.
  Net soos destyds onder die NP regering. Daar word vir jou gedink en jy moet net doen, en jou sienswyses en voorstelle word as onkundig beskou.
  Dit is jammer.

  1. Ag, Arnie, nou praat jy sommer snert! Net omdat jou rassistiese ideologie nie met ‘n dawerende aplous verwelkom is nie beteken nie dat ons ‘n toe-deur beleid het nie. Alles behalwe!

   Orania het Afrikaners nodig wat in staat is om kreatief en progressief te dink. ‘n Mens met ‘n oplossing gedrewe mentaliteit voel soos ‘n vis in die water in Orania want hy/sy word aangemoedig om inisiatief te neem en ‘n verskil te maak.

   Jy het in hierdie debat ongelukkig daarin misluk om met oplossings, kreatiewe en progressiewe idees vorendag te kom.

   Jy soek ‘n suiwer “wit staat”. Nou maar toe, gaan bly dan in die berge iewers daar in Ysland en sluit jouself toe in ‘n klein kamertjie sodat jy aldag net vir jouself in die spieel kan staar.

   1. Sticks and stones can break my bones….
    Jy beroken die Orania beweging geweldige skade met jou aggressiewe aanval op my.
    Onthou dat ander Afrikaners ook hier lees.
    Ek het ‘n Internasionale medalje ontvang in Atlanta vir die beste alternatiewe energie idees.
    USAid het dit aan my toegeken. Ek was eerste en tweede tussen .n paar honderd ander mededingers. So wat jy my hier toesnou is ‘n gebrek aan insig.
    Toemaar ek sal dit nie teen jou hou nie, want ek weet hoe dit voel om magteloos te wees.
    En laat ek nou sommer my beul klaar blaas terwyl ek daarmee besig is.
    Ek het ook die medalje gewen op die Randse Paasskou vir die beste sonaangedrewe boorgat waterpomp.
    As ek dalk die persepsie geskep het dat ek ‘n arm man is vra ek verskoning daarvoor.
    Alles behalwe. Die idees en voorstelle wat ek van tyd tot tyd gemaak het, sou ek ook finansier het. Dit sou ‘n groot plesier gewees het om dit te kon doen.
    Maar wat, so gebeur dinge maar nê.
    Ek hou niks persoonliks teen jou of enigiemand op Orania nie,en wens julle nogtans alle sukses toe.
    Groete aan alle ander mede Afrikaners.

   2. Ek het jou nog nie aangeval nie Arnie. Almal se argumenteringstyl is nie in heuning gedoop nie. Nietemin, ek bieg dat ek my tong ‘n paar keer moes byt toe ek jou reaksies op logiese argumente hierbo gelees het.

    Wat betref jou toekennings, dis waarlik indrukwekkend (geen sarkasme).

    Hoekom dan nie eerder jou gewig ingooi by oplossings in jou lyn en ons te help met alternatiewe energie as om die AWB se idees hier te verkondig nie?

    Ek weet baie Afrikaners lees wat hier staan en daar sal mense wees wat nie met my sienings saamstem nie. Dit respekteer ek. My argumente is geskoei op die Orania Beweging se amptelike beleid en die bepalings wat in hierdie organisasie se grondwet vervat word. As lid van die Orania Burgerraad is dit vir my ‘n belangrike saak dat mense nie wanpersepies koester oor Orania en die Orania Beweging nie.

    As jy dink dat ek die Orania Beweging skade berokken dan stel ek voor dat jy miskien net die organisasie se grondwet gaan lees en my kommentaar hierbo dan daarvolgens oordeel.

   3. Qintin;
    Ek stel voor dat jy my skrywes weer gaan lees. En nie net “Vlugtig” soos jy elders gesê het nie.
    Daar beantwoord ek aan die voorstelle wat jy nou hier maak.
    En omdat ek ‘n buite woner en ook lid is. en ook my bydraë maak, is ek reeds op hoogte van julle grondwet.
    Dit sal egter moeilik vir my wees om met mense soos jy saam te werk wat duidelik nie oor die vermoë beskik om meer diplomaties te wees nie.
    Ek het reeds ‘n skrywe van iemand gesien wat juis daardie punt aanraak.
    Maar soos jy tereg opmerk, elk het maar sy eie modis operandi.

   4. Arnie, nadat ek jou kommentaar vlugtelik gelees het, het ek dit weer gaan lees – deeglik. Dus kon ek noem dat jy nerens met oplossings na vore getree het nie.

    Jy het baie vrae. En dis goed. Nou twee vrae vir jou:

    1. Aangesien jy vertroud is met die grondwette van Orania Beweging en (neem ek aan) Vluytjeskraal Aandeleblok Bpk., waarom dan voorgee dat jy oningelig is en meer wil weet?

    2. Sienende dat jy op hoogte is van ons grondwet, hoekom wil jy dan ‘n debat aanknoop oor die rasse kwessie nadat daar duidelik in hierdie grondwet geen ras vereistes aan die definisie van ‘n Afrikaner gekoppel word nie?

    Of jy suig nou stellings uit jou duim uit, bv. “En omdat ek ‘n buite woner en ook lid is. en ook my bydraë maak, is ek reeds op hoogte van julle grondwet”, of jy het ‘n verdagte agenda.

   5. Om op hierdie blog op die regte plek ‘n kommentaar te skryf ……
    Alle geval Quintin, ek het nou genoeg van jou argumente gehad. Met my intree skrywes het hierdie gesprek ‘n wending geneem wat ek nie beplan het nie.
    Ek het herhaaldelik dit beklemtoon dat ek nie swaarde wil kruis nie, en slegs ‘n paar vraë gevra, en ook voorstelle gemaak.
    Ek het darem die geleentheid, wat ek nie verwag het nie, gekry om jou ondiplomatieke aard te leer ken.
    Jy het verskoning aangebied, wat ek ook aanvaar.
    Ek sal nie verder met jou hierdie aangeleentheid bespreek nie. Ek kan dalk net byvoeg dat jy die Orania saak beskadig het met jou insette.
    Ek laat dit nou maar in die hande van die lesers wat hier kom besoek, om maar hulle gevolgtrekkings te maak.
    Ek weet nou waar ek met Orania staan en sal my besluite daarvolgens neem.
    Voorspoed met jou Orania take.

   6. As ek reg verstaan is daar nog ‘n piepklein groepie mense in Lithuanië wat steeds suiwer Pro-Nordies is en geensins met ander rasse en etniese groepe verbaster het nie. (Nog nie)

    Wat ek ook van die geskiedenis van die wit ras verstaan is dat daar oorspronklik 4 subspesies wit rasse was.

    Oor die eeue heen het hulle onder mekaar vebaster en vandag is 2 van die subspesies heeltemal verbaster met oosterlinge en Afrika slawe.

    In sommige se berekeninge beweer hulle ook dat die wit ras ssos hy vandag lyk oor 2 eeue basies iets van die verlede sal wees en as mens kyk na die verbastering in Amerika en Europa is dit seker nie onmoontlik nie……

  2. “Net soos destyds onder die NP regering. Daar word vir jou gedink en jy moet net doen, en jou sienswyses en voorstelle word as onkundig beskou.
   Dit is jammer.”

   Arnie, daar sê jy dit nou! Jou benadering tot ras is so tipies “Ou Nasionale Party” dat mens daaroor kan ween. Besef jy hoe daar met ons koppe gesmokkel was? Maar moenie sleg voel nie, met godsdiens was en word daar ook so met koppe gesmokkel. Baie Moslem volke wat nou sal moor of hulself in die naam die Islam opblaas was vroeër Christene wat deur onderwerping tot ander insigte toe gedwing was. Die omgekeerde gebeur natuurlik ook.

   Die SABC se, onder andere, Sewende Laan en Naspers se kyknet wil, soos die NP van ouds, ons koppe nou in ‘n ander rigting georiënteer kry. Al wat gewoonlik met sulke drukgange bereik word is om van vatbare individue ekstremiste te maak.

   Balans is wat gehandhaaf moet word en dit vra nugtere denke.

   1. Uiteindelik iets wat jy sê wat ons naglank om ‘n braaivleisvuur kan bespreek.
    Ben ek is van kleins af ‘n rebel teen mense wat ander mense in ‘n bepaalde rigting probeer forseer.
    As ek vir jou moet verduidelik hoe my swart werkers my feitlik op die hande dra, sal jy dit nie glo nie. Soos ek reeds genoem het, ek praat hulle taal. ek het met hulle groot geword.
    En weet jy wat: Ek is die grootste rassis in Afrika.
    Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek haat hulle nie. maar omdat ek hulle ken, weet ek waar ek hoort, en waar hy hoort. En dit is nie soos nou, veronderstel om ‘n deurmekaar spul te wees nie. Dit is uit en uit onnatuurlik.
    Ons word presies soos jy daar noem, gedwing om op ‘n onnatuurlikke wyse met mekaar sosiaal saam te leef.
    En die Kerke het saam op die verhoog hulle spel gelewer.
    Dink jy die NP het met my kop gesmokkel??? of die media??
    Nie eens amper nie.

 17. Gerhard

  Dankie vir die anwoord Ben!

  Ek dink egter dit is belangrik dat jy hierdie “beskaafde waardes” verder omlyn. Dit is belangrik.

  “Onderliggend aan jou en Arnie se betoog lê daar bloot die vrees van swartgevaar.”

  Die bogenoemde is onwaar. Ek skryf nie namens Arnie nie en hy kan jou seker daarop antwoord. Ek word nie gedryf deur die vrees van n “swartgevaar” nie. Ironies genoeg dink ek ook dat sekere Orania-mense aan die swartgevaar-sindroom lei. Ironies genoeg beskuldig ek Orania van n sekere soort sindroom. Wel, kom ek wees meer spesifiek: Sekere mense doen dit. Die Afrikaner wat egter aan hierdie ‘defek” lei moet egter ook welkom wees.

  “Orania poog om ‘n tuiste vir Afrikaners met beskaafde waardes te wees. Diegene wat van mening is dat hulle nie aan sulke standaarde voldoen nie hoort seker dan ook nie daar nie!”……..”, beskaafde waardes in die konteks van hierdie debat sal wees om nie alles tot die vlak van rou rassisme af te trek nie.”

  Ben, maar dan is daar al klaar n klompie mense wat tasse sal moet pak. Die rassiste hoort juis daar vir die enkele rede dat elke volk maar sy rassiste, gays, kriminele en wat ookal het. Dus is dit jou mening dat n seker soort “social-engineering” moet plaasvind.

  Ek sien dit heel anders: Ons volk bestaan alreeds. Al woon die meeste Afrikaners in die nuwe Suid-Afrika moet die volk met sy huidige “defekte” bloot in n nuwe staat ingeplant word. Die dae van sedebewakers is verby. Dit is juis die probleem wat ek het met Orania.

  Toe ek nog n student was het ek n module geswot met die tema ” Die ontwikkeling van die moderne Afrika-staat”: Sub-Sahara Afrika het voor kolonialisme uit amper n 1000 stamme en entiteite bestaan. Na onafhanklikheidswording was hierdie stamme deel van n bietjie meer as 50 state. Die punt is dat Afrika-state nie werklik ‘nasie-state’ was nie maar eerder n soort “staat-nasie’ waar die nuwe swart heersers n nuwe volk probeer skep het deur eurosentriese grense. In die meeste Wes- Europeuse lande is grense deur etnisiteit bepaal. Hierdie gebeure in die 17de tot die 19de eeu was egter nie regied nie. In die vorige eeue was n soort dualisme teenwoordig waar jy n Ier en n Katoliek of n Venesier en n Katoliek moes wees. Na die val van die Heilige Romeinse ryk (Ek praat nie van die Romeine nie) het hierdie dualisme verval. N Venesier was n Venesier al was hy nie noodwendig n Katoliek nie. Etnisiteit en kultuur het verval in die sin dat daar nie voorskrifte was nie. Daar was n soort “mistiek”. Daarom hoof die volk (Afrikaner) homself nie te omskryf nie.

  Orania is tans nie n “staat-nasie” of n ‘nasie-staat” (Volkstaat) nie. Dit is tans n soort ‘Landgoed” met die sedebewakers wat dink dat hulle die volk verteenwoordig. Orania neig meer na n tipiese staat-nasie waar die leiers n soort kulturele “Social engineering’ toepas. Orania kan nie net Afrikaners probeer suiwer na gelang wat enkeles beskou as beskaafde waardes nie. Die Afrikaner moet as te ware die Nasie-staat opsie kies waar die grense sielkundig en figuurlik om die volk getrek word. Orania wil as te ware he dat hierdie mistieke volk by hom moet aanpas. Dit werk andersom Die letterlike is ook belangrik. Daarom is n Afrikaner n Afrikaner al gooi hulle soms gemengde taal. Al stem ek nie saam met dit nie is hierdie Afrikaners nog steeds Afrikaners.

  1. In my lewe en met my beperkte woordeskat sou ek jou skrywe nie kan verbeter nie.
   Maar dat jy my gedagtes, en ek glo ander s’n ook, hier in mooi goeie Afrikaans, op skrif gestel het, wil gedoen wees.
   Baie goed gestel.

  2. Gerhard, my menings is my eie, ek verteenwoordig nie die Orania Beweging nie. Ek stem saam dat alle Afrikaners, ook die vir wie die “dice” verkeerd geval het, in die beoogde staat welkom moet wees. Jou verwysings na nasiestate is korrek en hier op Vry Afrikaner is dit ook reeds omvattend bespreek.

   In een artikel, ek dink dit was “Om lid van ‘n stam te wees” word daar op die onderwerp ingegaan. Hoe kan ons almal akkommodeer sonder dat hulle mekaar aan die hare gryp? Daarvoor sal ‘n stelsel van magsdesentralisasie nodig wees.

   Die elemente wat ons saam bind moet darem genoeg wees om die staat as ‘n losse eenheid te kan bestuur. Vir alle ander sienings en benaderings maak die distriksregerings voorsiening. Iets op die trant van Switserland maar vir die etniese Afrikaner alleenlik.

   Ek sluit ander ras en etniese groepe uit want ek glo in die beginsel dat goeie heinings goeie bure tot gevolg het.

 18. JAgternw niemand op die bestuur van die Orania Beweging of dorpsbestuur het sovêr aan hierdie debat deelgeneem nie. Niks word ook weggesteek nie en daar is nie ‘n “elite” wat toutjies trek nie.

 19. Quinten se stelling is van toepassing: “Korrek. Anders sou nie ek of jy ‘n Afrikaner gewees het nie want ek kan jou belowe dat ons altwee, nes alle Afrikaners, iewers ‘n nie-blanke voorvader het.”

  Baie jammer om te verneem, my familie het egter ‘n baie sterk bloedlyn wat deur jare se navorsing goed gedokumenteer is, en nêrens het ‘n nie-blanke deel gehad aan die voortplanting nie.

  1. Ek sou nie so seker gewees het as ek jy was nie… Tensy al jou voorvaders van Skandinawie afkomstig is het jy sonder twyfel nie-blanke bloed in jou. Waar dink jy kom donker hare, bruin oe en blas velle vandaan? Duidelik was jy nog nooit in Noord-Europa nie, anders sou jy nie so ‘n belaglike stelling gemaak het nie.

 20. Arnie, vir jou en al die manne van die super witras, daar bestaan doodeenvoudig nie so iets soos ‘n “witras” nie, wat nog te sê van super!

  Selfs oor die begaafde Beethoven se herkoms hang daar ‘n groot vraagteken en hy kom vanuit ‘n redelike Noord Europa.Tekens van vermenging is oral te vinde! Het jy al opgelet hoe sterk die Kaukasiër trekke onder die Ethiopieërs uitslaan? Neem enige Europeër met krulhare en toets sy DNS, daar sal bloedlyne uit Afrika in hom te vinde wees.

  Baie dinge gee aanleiding tot migrasie en migrasie weer lei tot kontak tussen rasse en waar dit gebeur vind verbastering plaas. Dit het ek reeds, by herhaling gesê, maar julle ignoreer die FEIT doodeenvoudig. Waarom? Goeie hibrides is tog verkieslik bo te eng raslyne!

  Jy spog dat jou familiegeskiedenis deeglik nagevors is. (ek hoop nie dis oase se navorsing nie. Toemaar dis net ‘n grappie) Om so iets deeglik na te vors sal beteken dat jy jou hele Suid Afrikaanse stamboom moet navors.(Ons los maar die Europese een uit)

  Kom ons kyk wat so iets als behels. Oor net vyf geslagte gaan daar 32 vanne in jou in. Om by jou bloedlyn uit te kom sal al daai 32 takke net so deeglik nagevors moet word. As jy wel ‘n “suiwer bloedlyn” vanaf die HOIK se dae sou hê, sou dit, as gevolg van al die inteling maar ‘n bra swak een wees. Hou ook in gedagte dat as jy dié “suiwer bloedlyn” in jou nageslag wil laat voortleef, sal jy elke skoonseun of dogter se bloedlyn ook net so deeglik moet ‘navors’.

  Prof. Heese wat die boek, “Groep sonder grense” geskryf het, noem daarin dat jy nie die naam, Heese, daarin sal vind nie maar dat hy wel met van die oudste bloed in Afrika, in sy bloedlyn kan spog.

  Iewers noem jy dan ook dat Afrikaners diegene is wat voor 1994 so geklassifiseer was. In omtrent dieselfde asem kla jy dat politici aan ons wil voorskryf. Was die voor 1994 klassifikasie dan nie ook maar net iets wat die politici oor besluit het en toe voorgeskryf het nie? ‘n Natuurlike, soort soek soort-proses was dit beslis nie!

  1. Ben ek is nou nie seker of jou skrywe net aan my gerig is nie, want jy noem nou dinge hier wat ek nerens kwytgeraak het nie.
   Terwyl jy nou redelik op hoogte van rasse onsuiwerheid is wil ek die volgende van jou weet.
   Is daar ‘n ‘Suiwer’ swart nasie???

   1. Hi daar Arnie, my skrywe is aan alle rasbeheptes gerig.

    Jy vra of daar ‘n suiwer swartras is? Ironies genoeg is hulle eintlik die suiwerste. Waar ons die voordele van hibridisering gehad het, was die meeste van die Sub Sahara-rasse beperk in hul blootstelling. Dis dalk die grootste rede vir hul algemene swak prestasie.

  2. Oom Ben, dis ‘n goeie punt! Soos oom weet is ek, nes oom, alles behalwe liberaal. Sommige van ons het ‘n groot liefde vir ons Afrikaner kultuur, tradisies en erfenis. Dis vir ons hartseer om te sien dat ander ras bo al hierdie eienskappe plaas. Ja, ek is blank en is trots daarop, maar nie tot die punt dat ek onkundige stellings sal maak oor my bloedlyn nie. Dit maak nie van jou ‘n slegte mens as een van jou voorvaders nie suiwer blank was nie.

   Ek wonder watter ras dink hierdie ouens was Jesus gewees. Die eerste Christene was so bruin soos die meeste kleurlinge in die Boland… Sodra mens by die ras-tonnel af beweeg en eng ver-regs hou dan besef mens dat jy dubelle standaarde gaan moet toepas om jou beskouing van jouself en jou geloof bymekaar uit te bring. Sommige mense kan eenvoudig nie die dubelle standaarde handhaaf nie en kies dan om hul geloof aan te pas by hul diepgewortelde haat vir ander. Ek het bv. al met ‘n Israel-visie ou gepraat wat glo dat nie-blankes nie siele het nie, so ons hoef nie bekommerd te wees of daar ander rasse in die hemel gaan wees nie. Sommige mense se koppe raas erger as ‘n groep swart betogers!!

 21. Gerhard

  Ek het so vinnig deur die bogenoemde skrywes gelees. My skrywe is dus nie op iemand as sodanig gemik nie. Ek skryf sommer so in die algemeen.

  Ek het groot simpatie met beide die rasbeheptes en die wat minder rasbehep is.

  Die term “wit’ of “blank” is n relatiewe konsep. Daar is vandag nog bv. mense in die VSA wat maar net nie kan verstaan dat “Hispaans” nie na n “ras’ verwys. Ek het al leliewit ‘Hispanjaarde” in Amerika gesien met Spaans as 1ste taal. In Amerika se sensus word daar na “White Hispanics” verwys. Daar is nog “White Non-Hispanics’ wat net nie die konsep kan verstaan nie. Dit is seker grootliks vanwee n vrees t.o.v die bruin ‘Hispanics”. Daar was n tydperk in Amerika toe selfs die Iere nie as “blank” deur die Skotte en Engelse gesien is nie.

  In Ierland het ek al mense gesien met leliewit velle en pikswart hare/oe. In Nederland het ek blonde mense gesien met effens “bruiner” velle. Ek ken persoonlik n Fransman uit die suide van Frankryk. Toe ek hom n paar jaar later weer in Londen raakloop toe was hy so wit soos n Ier! Wie is nou die “witste”? Daar was waarskynlik nog nooit n wit volk op aarde gewees waar al die lede van die volk blou oe, blonde hare en papierwit velle gehad het nie. In sekere Suid-Amerikaanse lande is daar sekere bruines wat deurgaan in vir wit in die sensus maar of hulle werklik by die wittes inskakel is n ander vraag. Die meeste Suid-Afrikaanse swartes is nie so “swart” soos ander Afrikane nie. Suid-Afrikaanse swartes het waarskynlik ‘Boesmanbloed” in hul gene. Is die ‘gekleurde” swartes nou ‘slimmer” of “beter” as die “swart” swartes of andersom? Miskien is dit nie eers tenvolle geregverdig om hierdie onderskeid te maak nie. Daar is sekere mense wat beweer dat die Finne oor n ander liggaamsstruktuur as ander “blankes’ besit.In kort is hierdie bogenoemde konsepte dus relatief. Daar is geen enkele eienskap wat n mens wit, swart of geel maak nie. Dit is seker n kollektiewe eienskap.

  In n mate is ek ook seker “rasbehep” omdat ek in n mate diskrimineer: Daar is bv. vir my niks antrekliker as n mooi Afrikaner/Finse/Poolse meisie teenoor bv. n Duitse/Nederlandse/Italiaanse meisie nie. Hierdie rasbeheptheid is egter nie allesoorheersend nie want die kans is wel daar dat ek wel met n Nederlandse meisie sal trou. Die kans dat ek met n swart vrou sal trou is nul. Ek dink egter nie ek is n rassis nie. Dus is daar iets in my brein wat diskrimineer. Ras (Daar is sekere kundiges wat beweer dat daar nie so iets soos n ras bestaan nie en hulle gebruik n ander konsep/term) is dus n belangrike faktor.

  Ek dink egter dit is moedswillig om te beweer dat n swarte (Wat dit ookal beteken) wat soos ons” praat en die “Afrikanerdom’ aanhang en nie gemengde taal praat nie n “groter” Afrikaner kan wees as n Afrikaner wat die Afrikanerdom misken en gemengde taal gebruik en boonop n ateis is nie. Om te praat van n “beter”, “slegter” of “groter”. Hierdie soort klassifikasie is dus sinneloos.

  Quinton, ek skryf dit na aanleiding van die volgende: “Wel, ‘n pikgietswart man wat se dat hy ‘n Afrikaner is, soos ek klink wanneer hy praat, 100% uitsluitlik met die Afrikanerdom identifiseer en nederig voor ons Skepper op sy kniee gaan is sonder twyfel male sonder tal meer welkom in my huis in Orania as ‘n spierwit man wat se dat hy nie ‘n Afrikaner is nie, sy taal so meng dat dit eerder soos swak Engels klink as gemengde Afrikaans, spoeg op ons geskiedenis, kultuur, tradisies en erfenis en dan boonop ‘n ateis is.”

  Daardie afvallige Afrikaner is net so welkom in my huis bloot vanwee die feit dat niks permanent is nie. Hy kan verander of selfs sy nageslag kan weer “regkom”(Wat dit ookal beteken). Buitendien kan dekades se Afrikanerskap nie sommer net uitgevee word nie Max du Preez kan dit ontken dat hy n Afrikaner is maar dit is n feit dat jy nie kan bedank uit n “volk” nie. Soos iemand al geskryf het: “n Afrikaner sal jy bly meneer.” Daar was al in die geskiedenis Afrikaners wat ‘Queen Victoria” se Afrikaner was en het toe stoere nasionaliste geword. Bram Fischer het uit n trotse Vrystaatse nasionalistiese huis gekom maar natuurlik later n kommunis geword. was hy egter n Afrikaner? Ek dink so. Eugene Marais het een of ander “son” God aanbid en nogal lekker by ou Ravat gekuier. As ek in daardie tyd gelewe het dan sal ek Marais uitgenooi het na my huis. Al lees hy net “Winternag” voor! Hy was ook nie n Kruger-man nie. Hy was egter n Afrikaner.

  Ek is dus van mening dat beide die rasbeheptes en die minder rasbeheptes dit verkeerd het. Dit is maar my 2c

  Groete aan almal.

 22. Gerhard

  Arnieann jy moet jou nie so bekommer nie. Orania gaan die Suid-Afrikaanse weergawe van die Amiese gemeenskap word. Daar is natuurlik niks verkeerd met die Amiese mense nie maar sien jy dat hulle n nasie-staat het? Daarom wens ek bloot opreg die Amiese gemeenskap in Amerika en die Orania-gemeenskap sterkte toe! Persoonlik het ek nie die aptyt vir beide nie.

   1. Quintin, ek het hom al tevore op Praag teëgekom. Tydig en ontydig sleep hy Orania by, ongeag wat onder bespreking is. Iets iewers het hom bitter teen Orania gemaak.

    Die hele Noordkaap poging, vir hom, begin en eindig in Orania. Hoe hy by die Amish uitkom, sal net hy seker weet.

    Klink ook nie juis of hy die artikel gelees het nie! Die lokalisme wat bespreek word, gaan hom verby. Die soeke na ruimte vir die verskillende Afrikanerfaksies bring hom dalk by die Amiese eenvormigheid uit. Ek weet nie,hy stel nie juis ‘n duidelike punt nie maar vel wel ‘n duidelike oordeel.

 23. Gerhard

  Ben le Roux waarom sal ek nou bitter wees teenoor Orania? Dit is ook nie asof ek die heeldag op Praag slegmaak nie. My laaste lang skrywe het ni eers die woord Orania daarin nie.

  Neewat, ek dink julle raak nou kleinserig. waarom sou ek nou anti-Orania?

  Ek besoek hierdie webblad maar min. Dink dus die eerste keer hierdie jaar wat ek kommentaar lewer. Dit gaan nou nie juis veel van my kos om te loop nie…..

  1. Beslis nie… Om die ideaal en strewe van jou hardwerkende volksgenote in Orania af te kraak as minder as ‘n staatlose Amish gemeenskap is vir my en enige Afrikaner met bietjie trots in hom of haar totaal onaanvaarbaar. Tel jou 2 sent op en trap!

  2. Gerhard verduidelik dan vir my in watter opsig Orania en die Amies dan nou kwansuis voëls van enerse vere sou wees, of tenminste dan in die selfde rigting sou neig?.

   Ek besoek nie Praag so gereeld nie maar die kere wat ek wel van jou kommentare daar gelees het, het jy ‘n negatiewe opmerking oor Orania gemaak.

   As dit nog by die onderwerp ingepas het kon ek dit nog verstaan, maar die kere warvan ek praat, was dit sommer houe uit die bloute uit. Vandaar my opmerking dat jy ‘n grief dra.

 24. Gerhard

  Ben net n korreksie….. Dit is nou nie juis asof ek orania se naam slegmaak op Praag nie.

  Ek weet nie waarom is julle nou so kwaad nie. Ek was maar net van mening in my lang skrywe dat ek simpatie het met beide Arnie en julle (Quinton, Ben et al). Dus kan ek beide se argument tot n mate verstaan……

 25. Terugklingel: Die Blanke Afrikaner – Debat « Stomp op die vuur

 26. Abram F Celliers

  Met groot opgewondenheid sien ek dat daar baie kommentare geplaas is by ‘n baie belangrike debat. ‘n Volkstaat, waarom en hoe? Mense, lees asb. hierdie draad van bo af, en sien hoekom ons nog nie ‘n volkstaat het nie. Dit is nie die ANC, of ‘n geldmag of enige iets anders wat ons keer nie. Dit is ons. Want ons sal oor twak stry terwyl ons mense gemoor word. 15 van my volksgenote is wreed vermoor in November. En die moordbendes het sommer al klaar weer begin werk aan hulle kwota vir die maand.

  En ons sal ons moeg stry oor die % wit of swart gene. Hoe gekrul is ‘n Afrikaner se hare. Belaglik.

  As jy nie weet wat is jy nie, gaan kyk of Projek 2010. As daar niks in jou binneste roer as jy al die name sien wat daagliks bygevoeg word nie, dan is jy nie ‘n Afrikaner nie. Gaan dan na ‘n Lady Gaga konsert, met jou blanke wit vel.

  Afrikaners wil vry wees. Soort soek soort, en daarom sal die regte mense Orania op sy eie opsoek. Ons hoef nie met genetika Afrikaners te definieer nie. Die man wat langs jou in die loopgraaf spring, hy is jou volksgenoot. En 99.99% van die kere gaan hy blank wees. Die sorteer werk sal van self kom, ons hoef nie tyd te mors deur dit te debateer nie.

  Vra eerder die volgende vrae?

  Met betrekking op Orania en Kleinfontein
  1. Hoeveel grond is alreeds gekoop
  2. Identifiseer grond wat gekoop moet word.
  3. Is dit moontlik om ten minste 250,000km2 aaneenlopend te kry, sonder dat daar mense is, en ja, ek gaan hulle swart noem, wat binne in daardie gebied bly.

  Ek weet Orania, die Volksraad, ens. is besig hiermee, en groot vordering is gemaak. Die eintlike punt wat ek wil maak is dit.

  Van al die dinge wat ons kon debateer rakende ‘n volkstaat en hoe, was toe die kleur van die velle van die volkstaters. Dit, die ding wat hom op sy eie sou uitsorteer, is juis die ding wat ons Afrikaners so verdeeld hou.

  Terwyl ons oor voorouers en genetika praat. Baie van ons voorouers kom uit Nederland. Hulle het ook dringend nog grond nodig gehad, want hulle bevolking het gegroei, en die land was te klein. Toe maak hulle ‘n plan, en bou binne die see.

  ‘n Volkstaat is nie onmoontlik nie. Nie minder as om ‘n man op die maan te sit of om ‘n hart oor te plant nie. En tog is dit al gedoen.

  Maar eers moet ons begin werk aan ‘n volkstaat en ophou om mekaar se opinies te verander.

   1. Abram F Celliers

    Voor ons oor ander dinge praat. Het ek ‘n paar vrae.
    1. Hoeveel Afrikaners is ten gunste van ‘n volkstaat, in ‘n mindere of meerdere mate?
    2. Hoe identifiseer ‘n mens hulle?
    3. Hoe groot moet die land oppervlakte wees wat daardie potentiele volkstaters kan huisves, en hulle nageslagte.
    4. Hoeveel grond is reeds in besit?
    5. Hoe gebruik ‘n mens die scenarios waar bv. Skotland, Katalonia, Texas, Noord Karolina, ens. wil wegbreek van hulle moederstate, as buitelandse beleid tot voordeel van ‘n volkstaat?
    6. In van jou eerste kommentare het jy gepraat van net R50 wat die mense moet betaal. Die Volksraad probeer hulle bes om te kry dat die mense net R100 moet gee. So ook Orania. Hoekom het dit nog nie gebeur nie? Want die sommetjie is maklik. Maar iets keer die mense. Wat, weet ek nie. En hoe vind ‘n mense uit?

    Hier is nog ‘n vraag wat ek het. En ek weet ‘n mens kan al klaar ‘n paar gate deur dit skiet, maar kom ons praat daaroor.
    Die regering soek grond…En daar is bittermin kommersiele boere oor. (In teenstelling met wat dit was in 1994). Kan die TLU, en ander boereorganisasies, nie tesame met bv. die VF+ (daar is mos iemand van hulle op die ministerie..) begin onderhandel dat die grond geruil kan word vir grond binne ‘n volkstaat nie?

    Ek het hierbo baie vrae gevra. Ons sal nuut en vars moet dink en doen. Ek weet daar is meer as 30,000 mense wat ten gunste is van ‘n volkstaat. Wat weerhou die mense om meer aktief betrokke te raak by hierdie belangrike debat?

    Ons moet “fault finding” doen. Ek ken baie “mechanics”. Maar ek ken bitter min goeie werktuigkundiges. En die ouens wat goed is, is juis daardie manne wat die fout raaksien, en identifiseer. Partykeer is dit iets kleins. Dit is nie altyd nodig om die enjin oor te doen nie.

    Elke liewe Afrikaner wat ek ken is ongelukkig met die land, en hunker na iets anders. Ek dink ons moet forums soos hierdie gebruik om “fault finding” te doen. Erens gaan dit by die regte man uitkom.

  1. Net so Abram. En ongelukkig trap ek toe onwetend op seer tone.
   My oordrewe steun en idees vir die Orania saak het toe nou in ‘n onverwagse nagmerrie ontaard.
   Ek laat nou maar die stryd aan andere oor wat dalk meer aanklank sal vind in dit wat Orania hulle dalk sal bied.

   1. Abram F Celliers

    Wie nie teen jou is nie, is dus vir jou. En op hierdie oomblik het die Orania beweging al baie gedoen vir Afrikaner selfbeskikking. As ek my nie misgis nie het jy al op ‘n ander forum geskryf dat jy enige organisasie sal steun solank dit net lei na ‘n Afrikanervolkstaat. Jy moet asb. nie daardie vuur binne jou verloor nie. As dit nie by die Orania beweging aangewend word nie, sal enige ander van die organisasies wat daar buite is baat met iemand soos jy. Onthou, ons wil nie Orania (die dorp) maak werk nie, maar Orania die Volkstaat (Wat die naam gaan wees weet ek nie.). En hopelik is dit meer en groter as slegs die Noord-Kaap. Skakeling tussen die oraganisasies is ‘n moet, en nie ‘n luukse nie. Orania is wel ‘n baie goeie beginpunt wat met baie sweet en opoffering tot stand gebring is. So ook Kleinfontein. En elke optog wat daarbuite gehou word (maak nie saak wie dit reel nie), breek nie af nie, maar fokus aandag op hierdie baie belangrike punt. ‘n Volkstaat in ons leeftyd! (As ek nou maar iemand soos ou Julius kan aanhaal.)

  2. Uiteindelik ‘n man wat die saak wil bespreek.
   Abram staan vas ek gaan jou so goed as wat ek kan antwoord, Ek het ook nie al die antwoorde nie, maar sal se as ek onseker is.
   Ek gaan jou op ‘n aparte skrywe antwoord.

  3. Abram F Celliers “Van al die dinge wat ons kon debatteer rakende ‘n volkstaat en hoe, was toe die kleur van die velle van die volkstaters. Dit, die ding wat hom op sy eie sou uitsorteer, is juis die ding wat ons Afrikaners so verdeeld hou.” Korrek, korrek, korrek!

 27. Staffieliefhebber

  Is dit nodig om te baklei oor wie ‘n Afrikaner is en wie nie? As ons onsself afvra: Wie is ‘n Engelsman? Watse antwoord sal ons dan kry? Is ‘n nie-blanke engelssprekende ook ‘n engelsman? Is ‘n Blanke Engelse Protestantse Amerikaner ook eintlik ‘n Engelsman? Sal die kinders van Afrikaners wat Engeland toe geemigreer het se kinders Engelse wees? Ek wil nie graag in hierdie debat te diep betrokke raak nie want dit is ‘n moeras waarin ‘n mens jouself net dieper en dieper kan ingrawe.

  Interessant tog hoedat mense weet wie Afrikaners is wanneer iemand die skuld vir Apartheid moet kry, maar wanneer mens iets goeds vir Afrikaners wil doen dan weet niemand wie regtig ‘n Afrikaner is nie……

   1. Hi Ben;
    Geluk met jou prestasie wat kommentare betref vir ‘n voortreflikke onderwerp.
    Ek glo nie hierdie rekord van jou sal maklik gebreek word nie.
    Dit wys weereens hoe belangrik ‘n Volkstaat vir die Volk geword het nê.
    Dink solank nog ‘n treffer skrywe uit, en plaas dit so gou as moontlik.
    Die oumense sê mos: Smee die yster terwyl hy warm is.
    Groete
    Arnie.

   2. Dankie vir jou bydrae hier Arnie. Die idee van ‘n blog is juis om aanknopingspunte vir gesprek te vind en oor kwessies te debatteer ten einde stagnerende denke te voorkom. Ek dink ons het dit hier bereik.

    Op stuk van sake sluit ek ook af met een van die interessantste verskynsels wat etnisiteit en Afrikanerskap aanbetref. Sedert die 1940’s is baie Grieke en Portugese in die Afrikanervolk ingeneem. Ek het ‘n vriendin op skool gehad, nl. Eleni Konduras. Sy is die tweede generasie Afrikaner van Griekse afkoms. Haar gelaatstrekke is heeltemal te donker om as wit, in die Germaanse konteks, beskou te word. Toe ek in Griekeland was het ek dadelik opgelet dat daar baie Grieke is wat ons as kleurlinge sou beskou. Hulle is so donker omrede hulle deur die eeue baie midde oosterse bloed in hulle gekry het, vernaam Turkse bloed a.g.v. oorloë en die rasmenging wat gepaard gaan met derduisende soldate van ‘n spesifieke rasgroep wat ‘n ander rasgroep se gebied beset en met daardie vrouens gemeenskap het.

    Indien ons ‘n eng rasgesentreerde definisie aan die Afrikanerdom moet koppel, dan is ek bevrees dat ons getalle drasties gaan afneem. Bo en behalwe die Griekse en Portugese bloedlyne wat met Afrikaners gekruis het, moet ons nie uit die oog verloor nie dat die VOC teen die vroeë 1700’s daadwerklik besluit het om Hollandse vrouens na die Kaap te stuur omdat ongelooflik baie manlike setlaars (ons stamvaders) vir hulself Maleisiese en Hottentot vrouens gevat het omdat daar vir dekades lank min tot geen blanke vrouens was om van te kies. Dis waarom daar vandag soveel Afrikaners is met blas velle, donker hare en bruin oë. Ons is nie en was nog nooit ‘n leliewit volk nie.

    As jy ‘n Afrikaner ontmoet sal jy instinktief weet dat hy of sy, soos jy, ‘n Afrikaner is. Sommige van ons is donkerder as ander, maar die skakering van ons velle maak ons nie meer of minder Afrikaner nie.

  1. …Interessant tog hoedat mense weet wie Afrikaners is wanneer iemand die skuld vir Apartheid moet kry, maar wanneer mens iets goeds vir Afrikaners wil doen dan weet niemand wie regtig ‘n Afrikaner is nie……
   .
   En jy sal daardie stukkie waarheid in een van my skrywes vind waar ek sê dat die ANC presies weet wie ‘n Afrikaner is en wie nie.
   Net ons hakkel hieroor.!!!!

   1. Arnie, een van my artikels, as ek dit nie mis het nie, het al meer kommentare gelok.

    Ongelukkig is dit nie die aantal kommentare wat van belang is nie, maar die gehalte daarvan! Een van die groot probleme, vind ek, is dat mense nie die artikels behoorlik lees nie of ‘n ander vertolking daaraan heg as myne.

    Deelname aan die debatte is vir ons almal verrykend en verrig die funksie waarvoor ‘n taal daar is, dit maak ons koppe oop vir mekaar. Hierdie koppe oopmaak onder lede van ‘n etniese groep is juis dit wat aanleiding tot ‘n etniese persoonlikheid gee. Ons taal beskerm ons ook teen die ongevraagde inmenging of dominansie deur ongenooides van buite.

    Gesonde debat stel wel voorvereistes. Sulke vereistes is: 1) Vra gerus vir ‘n verdere uiteensetting by onduidelikhede. 2) moet nie voort stoomroller en woorde in die mond probeer lê nie. 3) probeer om ‘n eie agenda te bevorder nie!

    Lekker bly tot volgende keer.

   2. Dag Quintin.
    Ek gaan weer wegval en eers kla.Hehe.
    Daar is nie ‘n “Reply”onder aan jou skrywe nie. Kan julle bietjie vuurmaak onder “WordPress” se gaie om plan te maak???
    .
    Interresante skrywe van jou wat die saak nog meer kompleks maak. Dalk moet ons nie probeer bewys wie of wat ‘n Afrikaner is nie, maar eerder wat hy nie is nie.
    .
    En ek glo ons het almal ‘n baie goeie idee oor wat dit is wat ons wil wees.
    En of: Wie wil nie ‘n Afrikaner wees nie, wat ookal sy gene samestelling mag wees.
    Dit is ‘n delikate onderwerp hierdie, maar ek glo dat die bevolkings groepe in SA ‘n redelikke goeie idee het vir wie en waarvoor Orania bestaan.
    Soos hierdie debat baie duidelik uitgewys het, is dat woorde op enige manier interpreteer of verdraai of begryp kan word. ‘n Sif wat jy nooit dig sal kan maak nie.
    Geniet dit wat nog oor is van hierdie jaar, en by voorbaat ‘n geseende kersfees en ‘n splinternuwe lekker 2013.
    Arnie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s