Voorwaarts Vry Afrikaners!

Posted on Augustus 21, 2013 deur

7


Vry Afrikaner is ‘n progressiewe genootskap van oplossing gedrewe Afrikaners wat ‘n belangrike bydrae lewer tot ekonomiese ontwikkeling en bewusmaking van die volkstaat. Ons is ‘n organisasie sonder winsoogmerk en word vanuit Orania bedryf. Vry Afrikaner is op 14 Augustus 2010 gestig.

Die Vry Afrikaner Ontwikkelingsfonds is in die lewe geroep om ekonomiese groei en Afrikanerwerkskepping te versnel deur die ontwikkeling van besigheidseiendom en nuwe sakeondernemings in en om Orania. Ons word van meeste organisasies onderskei deurdat ons lede ‘n inkomste verdien by die vereniging. Die vereniging gaan geen skulde aan nie en ‘n gelyke bedrag word jaarliks aan ons lede uitbetaal.

Die Vry Afrikaner Mediakantoor behartig die bemarking van ons projekte en bedryf ons blog, webwerwe en sosiale media. Ons hou duisende lesers op hoogte van gebeure in die volkstaat en versprei inligting wat spesifiek handel oor ontwikkelingsprojekte, ekonomiese aangeleenthede en Afrikanerselfbeskikking.

Die eenmalige aansluitingsfooi beloop slegs R 1000. Elke sent hiervan word in ontwikkelingsprojekte en kleinsakeondernemings in en om Orania belê. Die aansluitingsfooi kan in vier paaiemente van R 250 elk betaal word.

Daar is nie ‘n maandelikse of selfs jaarlikse lidmaatskapsfooi nie. Ons trek ‘n nominale bedrag van 10% af van die bedrag wat jaarliks aan lede uitbetaal word om ons bedryfskostes te dek. In plaas daarvan dat Vry Afrikaner-lede jaarliks ‘n lidmaatskapfooi betaal, ontvang ons lede jaarliks ‘n inkomste by die vereniging!

Sluit vandag aan by Vry Afrikaner. Voltooi die aanlyn aansluitingsvorm hier: http://www.vryafrikaner.co.za/lidmaatskap.php

So skep ons ‘n ekonomie van skaal in die volkstaat terwyl ons lede ‘n inkomste by die genootskap verdien:

illustrasie

Posted in: ORANIA NUUS