Die lyne word getrek

Net toe die Westerse beskawing uit baie oorde afgeskryf word, gebeur die byna ondenkbare in die bestek van ‘n paar maande. Die meerderheid Britte kies algehele selfbeskikking bo lidmaatskap van die Europese Unie en ‘n uitgesproke regse word verkies tot president van die VSA.

Brittanje en die VSA het die Westerse beskawing gevestig as die dominante fors in wêreldpolitiek. Dit was hoofsaaklik ook hierdie twee lande wat daarna ‘n lat vir hulself en die hele Weste gepluk het met ‘n oordrewe liberale wêreldbeskouing – veral met die grootskaalse toelating van immigrante uit die Derdewêreld en die daaropvolgende skepping van ‘n polities korrekte orde wat gekenmerk word deur konflik wat te dikwels opvlam binne hul ongebalanseerde multikulturele samelewings.

Lees voort “Die lyne word getrek”

Op pad met Dana kuier in Orania

Dana Snyman, aanbieder van Op pad met Dana, besoek Orania en gesels met Quintin Diederichs oor Suid-Afrika en die Afrikaner se toekoms.

Dana is bekend vir sy ietwat liberale standpunte, maar gee toe dat hy nooit gedink het dat Orania so mooi sou groei na hy meer as 20 jaar gelede die dorp laas besoek het nie.

Ekonomiese groei op Orania

Die uitdaging vir Orania is eenvoudig: skep meer en beter geleenthede vir Afrikaners om in groter getalle te hervestig. ‘n Baie klein minderheid is bereid om te trek net vir ‘n ideaal.

Ons is westerlinge en westerlinge dink verder as wat ons neuse lank is omdat ons ‘n bepaalde leefstyl wil handhaaf. Leefstyl kos geld en geld word verdien by die werk. Hoe beter die werksgeleentheid, hoe groter die wil om te trek. Dis hoe ons dink en dit gaan nie verander nie.

Lees voort “Ekonomiese groei op Orania”