Die herstel van die Afrikaner se vryheid in ‘n eie republiek


Die woord republiek is afkomstig vanuit die Latynse res publica, of “publieke saak”. In die mees basiese sin is die republiek ’n staat waarin soewereiniteit uiteindelik vanaf die mense afkomstig is, eerder as vanuit ’n monargiese, oorerflike of ander beginsel.

Die republikeinse staatsvorm word in wese daardeur gekenmerk dat dit ‘n verteenwoordigende stelsel is waardeur die volk die wetgewende en uitvoerende gesag aan ‘n demokraties verkose regering toevertrou. Die volk se vryheid word gewaarborg deur die gereelde verkiesing van verteenwoordigers uit hul eie geledere wat verantwoordelik is om die volk se belange te bevorder met alle middele tot die staat se beskikking.

Die Afrikaner is sedert 27 April 1994 deel van ‘n bedeling waarin ons volk as minderheidsgroep onderdanig is aan groter volke en hul leiers wat die Republiek van Suid-Afrika regeer.

Die groter volke se quasi-kommunistiese ideologie m.b.t. die funksionering en samestelling van die samelewing verskil hemelsbreed van die Afrikaner se tradisionele Westerse verwysingsveld. Ironies dat ‘n tradisionele Westerse stelsel, nl. republikeinse demokrasie, in Suid-Afrika gebruik word om volle mag aan ‘n rewolusionêre Afrikanistiese alliansie tussen die ANC, SA Kommunistiese Party en COSATU toe te ken.

Die ANC-alliansie se magsposisie word in stand gehou deur die demografiese realiteite van Suid-Afrika. Vir solank die swartbevolking die meerderheid in Suid-Afrika is, sal hul leiers regeer.

Konflikterende en meestal onversoenbare belange veroorsaak dat die beleid van die ANC-alliansie die Afrikaner toenemend polariseer met die gevolg dat diskriminasie, rasgemotiveerde misdaad, werkloosheid, dreigende grondonteiening, intimidasie, haatspraak en ‘n groeiende volksmoord die daaglikse realiteit vir ons volk geword het. Derhalwe is dit van meet af nie logies, verstandig of in die Afrikanervolk se beste belang om deel van dié bedeling te wees nie.

Ons het egter ‘n rol om te speel in die vooruitgang van Afrika en dis ons reg om daardie rol te vervul. Maar hoe?

Ten einde die Afrikaner se voortbestaan as volk in eie reg te verseker, ons kollektiewe belange self te bestuur en ‘n optimale bydrae te lewer tot die vooruitgang van Afrika, moet ons republikeinse vryheid in ‘n eie grondgebied herstel word. Daar is net een  wettige en internasionaal aanvaarde proses wat gevolg kan word om ‘n progressiewe Afrikaner volksrepubliek tot stand te bring:

1. Afrikaners moet die meerderheidsbevolking van ‘n duidelik identifiseerbare gebied wees.

2. Alle arbeid moet deur Afrikaners verrig word in hierdie gebied.

3. Die verkose verteenwoordigers van die gebied wat wil afstig moet hulself beywer vir deurlopende vreedsame onderhandelings met die ANC beheerde staat en ander rolspelers.

4. ‘n Regverdige verkiesing moet gehou word om te bepaal of die meerderheid van die inwoners in hierdie gebied onafhanklik van die ANC beheerde staat wil wees.

5. Die verteenwoordigers van die gebied wat wil afstig moet kan bewys dat hulle in staat is om te regeer en dat die regte en belange van nuwe minderhede beskerm sal word.

Die yl bevolkte streek tussen die Oranjeriviervallei en die Weskus is die enigste gebied in suidelike Afrika waar Afrikaners vreedsame meerderheidsbesetting kan bewerkstellig, waar daar genoegsame hulpbronne is om selfvoorsienend te wees en waar ons reeds ‘n historiese verbintenis met die grond het.

Die grootte van die nuwe republiek moet in lyn wees met ons getalle, ons behoeftes en ons kollektiewe vermoë om onsself teen enige moontlike aggressor te verdedig.

Hierdie reg tot territoriale selfbeskikking is tussen 1993 en 1996 met groot moeite deur Afrikaners in die Grondwet van Suid-Afrika opgeskryf (artikel 235) nadat ‘n akkoord in 1994 tussen die regering van die dag, die Vryheidsfront en die ANC aangegaan is wat die Afrikaner se vryheidstrewe wettig maak.

Die vreedsame proses om die Afrikaner se vryheid in ‘n eie grondgebied te herstel is egter reeds in 1991 in werking gestel deur die Afrikanervryheidstigting (Orania Beweging). Afrikaners is sedertdien met toenemende sukses besig om meerderheidsbesetting van ons toekomstige volksrepubliek te bewerkstellig deur nuwe Afrikanerdorpe soos Orania met ons eie arbeid, fondse en kundigheid uit die grond uit op te bou.

Deur kreatief en progressief te werke te gaan om in belang van ons naaste en die nageslag ‘n nuwe toekoms op eie bodem te skep, neem ons verantwoordelikheid vir ons eie tyd en bou ons op die erfenis wat ons voorvaders vir ons nagelaat het. Eie grond, eie arbeid – nuwe toekoms.

Sluit vandag aan by Hartland Stigting en word deel van ‘n moderne Afrikaner-genootskap wat daadwerklik besig is om ons en die nageslag se vryheid in ons eie volksrepubliek te herstel: http://hartlandstigting.net

37 gedagtes oor “Die herstel van die Afrikaner se vryheid in ‘n eie republiek

 1. Mike

  Ek stem in ‘n mate saam met die gebied wat geidentifiseer is as toekomstige volkstaat, lyk vir my net bietjie klein. Hierdie deel van die land beskik ook natuurlik nie oor enige grondstowwe nie. Ek sou ook wou sien dat daar nog van hierdie gebiede ontwikkel moet word soortgelyk aan hoe die ou Boputhatswana daar uitgesien het. Wat ek ook dink ons moet aan werk is kulturele selfbeskikking buite hierdie gebiede omdat al ons mense nie onmiddelik na hierdie volkstate kan emmigreer nie.

  Dit is goed as daar alreeds meerderheids besetting in die gebied bewerkstellig word met natuurlik nywerheids ontwikkeling om werk te skep. Dit wat daar bereik word en die suksesse daarvan moet aan die afrikaner gemeenskap bekend gestel word, so sal meer mense daarheen wil trek as hulle moeg raak vir die chaos elders in die land.

  1. Mike, dankie vir jou bydrae.

   Jy se: “Ek stem in ‘n mate saam met die gebied wat geidentifiseer is as toekomstige volkstaat, lyk vir my net bietjie klein.”

   Die aangewese gebied is glad nie die finale produk nie. Dit sal aanpas na mate die volkstaat ontwikkel. Ek kan egter nie sien dat die volkstaat enigsins groter sal wees nie as wat aangedui word nie. Onthou, ons is ‘n baie klein volk en nie alle Afrikaners sal binne een geslag in die volkstaat vestig nie. Dan moet mens ook in ag neem dat die gebied se grense nie so groot moet wees dat ons dit nie kan verdedig nie.

   Jy se: “Hierdie deel van die land beskik ook natuurlik nie oor enige grondstowwe nie.”

   Dit is nie heeltemal waar nie. Hier is heelwat grondstowwe, o.a. diamante, maar onthou dat grootskaalse mynbou arbeidintensief is. Aangesien ons die volkstaat slegs met volkseie arbeid kan bou, is ‘n dienste ekonomie beslis ‘n beter opsie as ‘n nywerheid ekonomie. Natuurlik is nywerhede nodig maar dit moet nie die enjinkamer van die volkstaat se ekonomie wees nie.

   Jy se: “Wat ek ook dink ons moet aan werk is kulturele selfbeskikking buite hierdie gebiede omdat al ons mense nie onmiddelik na hierdie volkstate kan emmigreer nie.”

   Ek stem glad nie hiermee saam nie. Hoe “gemakliker” mens dit vir die Afrikaner binne die ANC-regime se staat maak, hoe langer gaan dit vat om ons vryheid uiteindelik te herstel. As mense kulturele selfbeskikking wil he dan moet hulle hervestig na gebiede waar die Afrikaner se taal en kultuur aktief bemagtig word. Orania is ‘n voorbeeld van so ‘n gebied. Die Afrikaner gaan die naelstring met Suid-Afrika moet knip indien hy in sy huidige vorm as identifiseerbare volk ernstig is oor sy toekoms in Afrika. Buitendien is daar niks wat mense keer om nou al te hervestig nie. Ek het vir die meeste van my lewe in Pretoria gewoon en het meer as ‘n jaar terug permanent op Orania kom woon nadat ek vir 2 jaar van te vore betrokke geraak het met belegging en besigheid op Orania. Dit is regtig nie so moeilik of ingewikkeld as wat mense dink nie. Vandag geniet ek in alle opsigte ‘n beter leefstyl as wat ek in Pretoria gehad het. Werk met ‘n plan.

   Jy se: “Dit wat daar bereik word en die suksesse daarvan moet aan die afrikaner gemeenskap bekend gestel word, so sal meer mense daarheen wil trek as hulle moeg raak vir die chaos elders in die land.”

   Hier slaan jy die spyker solied op die kop! Dit is presies die rol wat Vry Afrikaner speel. Daar moet meer gepraat word oor die suksesse wat in Orania behaal word om mense se belangstelling te prikkel.

   1. Mike

    Quintin! dankie vir jou antwoord. Ek is nie so op hoogte van wat in daardie deel van die land aangaan nie maar dit bly vir my lekker om deel te kan he aan die beplanning van ons volkstaat.

    Kan ek vir jou vra, is daar spesifiek mense wat beplanning doen rondom ‘n strategie om hierdie gebied as volkstaat te ontwikkel?

   2. Henri

    Quintin, in die beoogde gebied is daar heelwat ontginbare grondstowwe, soos reeds genoem. My argument is, daar is ongeveer 800000 Afrikaans sprekende mense wat in haglike omstandighede bly, werkloos, verarm. Gaan dit onmoontlik wees om werkbare mense na Orania te neem, huisvesting te veskaf, asook voedsel werksklere en die nodige basiese dienste, inruil vir arbeid. Ek is bewus daarvan dat ‘n plek nie sonder finansies ontwikkel kan word nie, maar as die geld nie na ons toe kom nie, moet ons na die geld toe gaan.
    Dit mag tot n jaar neem voordat daar ‘genoegsaam finansies beskikbaar is om die mense ‘n salaris te kan betaal, maar dan moet die ouens in ‘n posisie geplaas word om ekonomies te funsioneer en sal daar vanuit die omstandighede addisionele werkskepping kan voortspruit as gevolg van die groeiende infra struktuur en ekonomie.
    Die eerste delwers het met die hand dwerk, daar was nie masjienerie nie, waar is Kimberley vandag,? Kimberley was woes en leeg totdat een klein klippie wat baie werd was, daar op getel is..Ek stem met Mike saam wat dieselfde gedagte as ek het, bring ONS mense in, vir daardie meerderheids besetting.
    Daar IS instansies wat ons goedgesind is en donasies sal maak en ook ontwikkeling sal voorstaan. Hulle wag vir ons om die EERSTE tree te gee.

 2. Ek dink nie almal gaan trek om daar te gaan woon nie al wil ek hoe graag. Ek stem eerder vir TVL en Vrystaat en dan dink ek nog nie dis groot genoeg nie. Nog n beter idea- jaag die marmite manne in die see en dan VAT ons net die HELE land terug. Net n gedagte.

  1. Ralie – ek kan nie saam met jou Malema-styl stelling stem nie. Onthou, ons bou ‘n volkstaat uit liefde vir ons eie en nie uit haat vir ander nie. Ons het alle reg gehad om die TVL en OVS te regeer en daar te woon, maar het by twee geleenthede ons seggenskap en aanspraak oor daardie gebiede weggeteken. Ek stem egter saam dat nie almal in die volkstaat gaan kan woon nie – nie almal het ‘n probleem met die ANC nie en hulle is welkom om onderdanig te wees aan hul regering as hulle dit so verkies. Die Afrikaners wat weet dat ons beter daartoe in staat is om self ons belange te bevorder in ons eie Afrikaner Republiek in die Noordwes-Kaap as wat die ANC ons belange bevorder in die NSA, is reeds betrokke by Orania of gaan nog betrokke raak by Orania. Elkeen moet vir hom- en haarself besluit.

 3. MichaelC

  As a foreign supporter of Orania, I welcome the absence of serious mineral deposits in the area surrounding Orania. Valuable resources have led to war and tragody for the Afrikaner in the past. Besides, the Afrikaner historically, and culturally has had a close relationship to the land and I feel that the future Afrikaner economy will continue to have a strong focus on agriculture with upscale industries in food processing and manufacturing. The Afrikaner’s ancestors all stem from countries that have historically, and remain today, excellent manufacturers and the Afrikaner should, in my view, concentrate on agricultural and machine engineering in future. Neither of these requires raw materials but they do require intelligence and solid educational systems. Unlike diamonds and gold, they also hold promise for long-term prosperity and a more egalitarian society.

 4. Mike, ja – die Afrikanervryheidstigting (AVSTIG) is reeds vir meer as 20 jaar besig om ‘n gedeelte van die aangewese volkstaat-gebied in die Noordwes-Kaap te ontwikkel.

  AVSTIG se strategie is gebaseer op die navorsing van die Suid-Afrikaanse Buro van Rasse Aangeleenthede (SABRA) wat reeds sedert die 1960’s navorsing begin doen het t.o.v. die beste strategie en ligging vir ‘n volkstaat.

  Die Noordwes-Kaap met sy yl bevolking en vele natuurlike hulpbronne was vroeg reeds geidentifiseer as die beste ligging vir ‘n volkstaat. Wyle dr. H.F. Verwoerd het juis die Oranjerivier Besproeiingsprojek in die Noordwes-Kaap geloods en 2 damme laat bou om die gebied te ontwikkel as ‘n hartland vir die Afrikaner.

  Vandag pluk ons die vrugte daarvan. Orania was dus nie per toeval gedurende 1991 in die Noordwes-Kaap gestig nie. Orania is die eerste tasbare en sigbare volkstaatgroeipunt wat as gevolg van AVSTIG en SABRA se moeisame navorsing en skitterende strategie in die lewe geroep is.

  AVSTIG se kultuur-politieke arm is die Orania Beweging. Daar is reeds byna 10 000 aktiewe ondersteuners van Orania Beweging. Sien gerus hul webwerf: http://www.orania.co.za

 5. Met doe grootste respek aan die skrywer, wil ek aan die hand doen dat aangesien Pretoria die hoofstad was van die voormalige ZAR die onderhandelings met die ANC vanaf die uitgangspunt moet begin dat Pretoria en omliggende gebiede aan die Afrikaner behoort. Dit is ons hoofstad en basta! Daar is wel heelwat meer volksvreemdes in en om Pretoria as Boere, maar deur die beginsel van Volkseie arbeid te bevorder ontneem ons die volksvreemdes die rede vir hul teenwoordigheid binne die Volkstaat, naamlik werksgeleenthede. Voorts behoort die Volkstaat ook geen basiese dienste aan hierdie volksvreemdes te verskaf nie, dit sal hul aanmoedig om eerder te trek. Niemand word verplig om te trek nie, net sagkens aangemoedig.

  1. Pierre, ek het geen probleem daarmee dat mense ‘n volkstaat in en om Pretoria probeer vestig nie. Dit was al probeer en het misluk maar dit beteken nie dat julle ouens nie dalk ‘n sukses kan behaal nie. Ek is gebore en getoe in Pretoria, maar het meer as ‘n jaar gelede permanent in Orania kom woon. Ek bou eerder ‘n volkstaat saam met mense wat wil as om mense te probeer oortuig om ‘n volkstaat te skep daar waar hulle reeds is.

   Die grootste uitdaging wat ek in Pretoria, en veral in die Ooste van die stad, teegekom het was nie regtig die swartmense nie – eerder die oorgrote meerderheid Afrikaners wat DA stem en nie bereid is om van hul goedkoop swart arbeid ontslae te raak nie (om self die werk te doen nie). Die probleem met die Pretoria-volkstaat gedagte is dus nie die swartes nie – eerder die meerderheid Afrikaners wat nog vas aan die slaap is en jou uitskel as jy hulle oe probeer oopmaak vir die werklikheid waarin hulle self kies om in te leef.

   Dit is egter ook ‘n gegewe feit dat die ANC-regime nie hul hoofstad sonder ‘n geveg sal opgee nie. So, al vermag ‘n mens dit om die meerderheid Afrikaners in Pretoria se koppe reg te kry staan mens steeds voor die uitdaging om die stad uit die kloue van die ANC-regime te red. Neem in ag dat al die staatsdepartemente en self die staatspresident se woning en kantore in Pretoria is.

   Die Transvalers wat besef het dat Pretoria nie eenskoots teruggevat kan word nie is besig om ‘n Pretoria-volkstaatgroeipunt te bou in Kleinfontein.

   Ek het die waarde van wyle prof. Carel Boshoff, stigtersvader van Orania, se woorde ter harte geneem voor ek die moeilike besluit geneem het om Pretoria te verlaat vir die volkstaat. Prof. Carel het gese:

   Daar is 3 maniere om die Afrikanervolk van ‘n toekoms in Afrika te verseker. Eerstens moet hy sy eie grondgebied besit. Tweedens moet hy sy eie instellings van nuuts uit die grond uit bou met sy eie arbeid. Derdens moet hy selfbeskikking oor sy eie instellings geniet.

   Orania is die beginpunt waarvandaan die volkstaat gebou word. Dit is nie naastenby die eindproduk nie, maar dit vorm wel ‘n deel daarvan.

   Die hele strategie kom daarop neer dat ons van voor af moet begin in ‘n yl bevolkte gebied waar ons meerderheidsbesetting kan bewerkstellig om sodoende vreedsaam af te stig. Hierdie keer doen ons dit op die regte manier, m.a.w. met ons eie arbeid. Orania is van meet af met eie Afrikaner arbeid gebou en bestuur. Pretoria, aan die ander kant, was nie met Afrikaner arbeid gebou nie en die Afrikaner wat daar woon betaal nou, wetend en onwetend, die prys daarvoor – moet dit nooit vergeet nie.

   1. Mike

    Quintin! jy’s heeltemal reg, dit is nie die swartes in Pretoria wat die probleem tov selfbeskikking is nie dit is die afrikaners. Buiten die apatiese Pretoria-afrikaner is die stad besig om oorgeneem te word deur buitelanders. Bv een van die kriminele betrokke by die Henning moord is ‘n Nigerier.

    Ek is absoluut ten gunste van ‘n volkstaat maar daar sal ‘n professionele strategie gevolg moet word om die afrikaner in groot getalle daar te kry. Die belangrikste natuurlik by enige beplanning rondom ‘n gebied is werkgeleenthede. Ek dink mens moet ook by die gewone afrikaner op straat gaan uitvind hoe moet die dorp lyk waarin hy graag wil woon.

    Baie mense het altyd die idee van hierdie outydse geboue, klein straatjies met kafeetjies en kuierplekke amper soos in griekeland waar mense lekker kuier en gesels, is dit nie ook al oorweeg nie.

 6. Mike, ek hou van jou Griekse voorbeeld. Al hoe meer mense raak betrokke by Orania. Hierdie volkstaatgroeipunt is besig om uit sy nate uit te bars. Werksgeleenthede en eiendomsontwikkeling het die afgelope 5 jaar waarskynlik al meer as verdubbel. Ek het al my besighede van Pretoria af na Orania toe geskuif en ek weet van baie ander mense wat dieselfde doen en gedoen het. Dan is daar al die nuwe besighede wat elke jaar gestig word… alles deur Afrikaners. Dis regtig iets om te beleef!

  Kom sien vir jouself bietjie wat alles in Orania aangaan. Jy kan by een van ons pragtige gastehuise of in die asemrowende hotel (op die oewer van die Oranjerivier) oornag. Sien gerus http://www.oraniahotel.co.za

  Laat weet ons wanneer jy kom dan kan ons lekker gesels om ‘n braaivleisvuur!!

  1. Mike

   Quintin dankie vir die uitnodiging. Ek het lankal iemand gesoek waarmee ek lekker kan volkstaat idees gesels en jy het jou nou daarvoor ingelaat. Ek is regtig verheug as daar dinge gebeur op Orania dit gee my hoop vir die toekoms.
   Ek was al op Orania en het ook hulle eerste Ora gedenk uitgawe gekoop (hoop dit word so genoem)
   Ek het al die vraag op hulle webwerf gevra maar ek wil vir jou ook vra: dink jy nie Orania moet vir hulle ‘n regte mooi vlag ontwerp nie?

   Die vlag met die seuntjie op pla bietjie en dit laat die indruk dat daar klein gedink word. Jy weet die koeksister monumentjie het ook maar vele negatiewe kommentaar vanuit afrikaner geledere ontlok en die vlag doen dieselfde. Wat is jou mening?

   1. Mike, ek was ook eers nie baie beindruk deur Orania se vlag nie maar vandag hang een voor my huis hier op Orania 🙂

    My siening van die vlag het verander toe ek begin verstaan het wat dit werklik verteenwoordig. Die mannetjie is bekend as die Klein Reus. Hy verteenwoordig die vryheidsgesinde Afrikaner, nog klein en min maar ons groei en het die potensiaal om ‘n reus van ‘n volk te word.

    Hy rol sy mou op. Hierdie aksie verteenwoordig selfwerksaamheid. Ons gebruik slegs ons eie arbeid om die volsktaat te bou. Vir die eerste keer in ons volksbestaan doen Afrikaners al die werk self. Ons het die boeie van koloniale denke en praktyk gebreek – dit maak ons waarlik die enigste regte inheemse wit volk van Afrika. ‘n Vry volk is ‘n volk wat nie op ander volke se arbeid staat maak nie.

    Die gebruik van Oranje, wit en blou is ook eie aan die Afrikaner – dis as ‘t ware ons volkskleure.

    Onthou dat Orania se vlag nie die volkstaatvlag nie – dis net ons dorp, ‘n volkstaatgroeipunt, se vlag. Die Vryheidsvlag bly ons hoof vlag tot daar ‘n algemene ooreenkoms is om ‘n nuwe volkstaatvlag te ontwerp.

    Die Koeksistermonument is opgerig om die Afrikanervrou te dank dat sy deur die eeue vir haar gesin sorg. Die koeksister simboliseer iets wat eie aan die Afrikaner is en dit is te danke aan ons ma’s, ouma’s, hul ma’s en ouma’s ens. ens. dat ons geslag na geslag versorg is, waardes het en natuurlik koeksisters kan geniet!

    Groete

   2. Arnold de Beer

    Mike;
    Die vlag het my ook gepla, maar na Quintin het my laat bedaar.
    ‘n Ander opvallende gebrek wat my pla is die ingang na die dorp.
    Die spreekwoord sê; eerste indruk is ‘n blywende indruk.

    Na my mening moet die ingang indrukwekkend wees. ‘n Groot staalraam boog met Orania daarop ens.
    Daar is mense onder ons wat briljante ontwerpers is, miskien kan daar ‘n ontwerp kompetisie gehou word, en ook ‘n vonds insameling om dit te finansier.
    Dit sal mense meer betrokke kry met die Orania projek.
    Kan selfs vir ander projekte ook werk.
    Ons Buite Woners kan dalk hier hulle ding doen, en dan ook voel hulle het iets tot stand gebring.
    Ek sal self help bou of oprig. Het reeds die nodige gereedskap.

    Hoor graag van die Oraniërs.

 7. Mike

  Quintin dis goed as dit Orania se dorpsvlag is en nie die afrikaner republiek se vlag nie. Dit is juis my probleem, daar moet op ‘n vlag wat deur die hele afrikaner volk goedgekeur is besluit word. Ook moet die vlag internasionaal indrukwekkend vertoon, dit sal ‘n gevoel by die buiteland skep dat die afrikaner ernstig is oor sy selfbeskikking. Dit sal ook beteken dat daar vordering gemaak word met, nie net Orania nie maar selfbeskikking opsigself.

  Ek is oortuig daarvan die gekose vlag sal deur inwoners en uitwoners van Orania met trots orals vertoon wil word. Ek beplan om volgende jaar te gaan kuier op Orania, ek sal jou laat weet wanneer.

  1. Lukie vd Merwe

   Lukie vd Merwe. Wel. Vriende. Dit is n voorreg om aan te kondig; Die persoon wat eerste die voorstel rekende n nuwe vlag vir die Volkstaat gemaak het, moet na vore tree asseblief. Dis die briljanste idee nog. Veels geluk Burger. Begin nou n nationale kompetiesie inskrywing op facebook en almal moet deelneem asseblief. Die voorstelle moet geplubliseer word op die internet en radio en internationale media. Die eerste 5 idees moet gebruik word vir die Nationale vlag en alle voorgenome Volkstaters val by die wenvlag in. Die ander idees word op die Volkstaat geld gedruk en sale ook as embleme dien in die Volkstaat administrasie. Kom ons kry eers ons vlag asseblief. Die res sal volg. ….. Hou die spasie dop!!!!

 8. Willie

  Nou kom daar meer rigting hierdie is ook my voorstelling om hierdie rede :
  1 min ander volke bly hier
  2, God het gese^ ek maak ‘n woestyn ‘n fontein land en God het ons die vermoe gegee om dit te kan doen

 9. Man, ek wil geensins n verskil op bring nie, daar is net een voudig nie tyd vir ons om nou te kan verskil nie. Ek dink ons kan ons VADER dankie se as ons so gebied kan kry. Of liewer waneer ons dit kry. Ek wil net se, ek steek my hand op, as julle my iewers kan gebruik, kontak my ek doen dit met liefde. Tweedens wil ek ook dankie se vir almal wat baie hard gewerk het, en nog steed so doen om als in plek te kry. Ook dankie aan die volkskommando vir julle bydrae. E heel laasten, aan my GOD “JHWH”, Vader lei ons, en beskerm ons, maak van ons klyn Dawids, so dat ons die Goliats wat in ons pad staan om U te eer en aanbit plat te slaan. Amen.

 10. Peter G Murray

  Ek het ‘n versoek. In die jare 50 en 60, toe ek op skool was, was lyfstraf nog deur kinders se ouers en onderwysers toegepas. As ons nie ons tafels geken het nie; as ons swak gespel het; as ons anglisismes gebruik het; as ons nie daardie betrokke dag se geskiedenisles geken het nie; as ons gevloek het; as ons God se naam ydelik gebruik het; as ons oneerlik was; as ons gelieg het; as ons gerook het; en vele meer.
  Ek sê nie die lyfstraf was in alle gevalle, en by alle kinders, die regte ding om te doen nie, maar in die meeste gevalle het dit die gewenste uitwerking gehad.
  As ek so kyk na die mense se kommentare op blogs – hetsy van koerante of van private instansies – dan kry ek die indruk dat die meeste kommentators jonk is; dat hulle nooit vir spelling en swak Afrikaans gestraf is nie; dat hulle nooit op skool geleer is om opstelle in Afrikaans te skryf nie; dat hulle nooit geskiedenis en aardrykskunde op skool geleer het nie; en dat hulle baie in Engels kommunikeer, en die meeste van hul inligting by die ANC kry.
  Nou sal baie lesers seker dink “Sjoe, maar hierdie man is darem beledigend,hê!!!” Wel, ek is nie beledigend nie, maar dis vir my moeilik om die pil te sluk. In my jong dae is ook swaar gestraf vir klein oortredings, terwyl vandag se mense met moord wegkom.
  Nou wat het my “geklaery” dan met die onderwerp (ons toekomstige volkstaat) te doen, sou baie lesers vra. Dit het (wat my betref) baie met ons toekoms te doen. Daar is baie Nederlanders en Duitsers wat ons skrywes lees. Elke keer wanneer ek sien dat ‘n leser wat kommentaar lewer ‘n onnodige taalfout maak, skaam ek my dood. Hoe moet ‘n Nederlander byvoorbeeld weet wat die skrywer bedoel as hy/sy sê:”Waar is ons Afrikaner lyers dan dat hulle nie ons volks genote uit hier die gemors kan ly nie?” In hierdie sin is daar 6 foute. As ‘n Nederlander dit lees, sal hy waarskynlik gladnie verstaan wat die skrywer bedoel nie.
  Daar is ook hopeloos té veel jong Afrikaners wat, as hulle op ‘n landkaart kyk, nie weet waar Orania lê nie. Hulle weet ook nie waar die Noord-Kaap is; wie prof Carel Boshoff was; wie dr Verwoerd was; in watter jaar Suid-Afrika ‘n republiek geword het; in watter stad ons parlement gesetel is; in watter stad die Uniegebou staan; wie Jan van Riebeeck was; wie of wat die VOC was; en wat die VOC se doelstellings was toe hulle Jan van Riebeeck hierheen gestuur het nie. En, as die ANC in die openbaar verklaar dat hulle die hele Suid-Afrika bewoon het, nog voordat Jan van Riebeeck in 1652 in Tafelbaai voet aan wal gesit het, en dat die witmense die land van die swartes gesteel het, dan weet vandag se jongmense nie hoe om daarop te reageer nie. Met ander woorde, die ANC kan hulle belieg en bedrieg en hulle sal nie weet dat hulle deur die swartes verkul is nie.
  Die ouer geslagte Afrikaners (ouer broers en susters, ouers, grootouers en ander familie en vriende, mede volksgenote, ens.) behoort toe te sien dat die jonger geslag se kennis van hierdie basiese feite op datum is. Ons kan nie ‘n volkstaat met rou stene bou nie. Ons moet sorg dat ons mense ware ambassadeurs van ons nuwe vaderland (die Afrikanervolkstaat) is.

  1. Arnold de Beer

   Peter;
   Swak taal gebruik pla my ook.
   Ek het nooit nodig gehad om veel skryfwerk te doen in my loopbaan nie, en is ook al donkiejare gelede uit die skool.
   ‘n Mens roes maar met tyd, en maak maak maar so af en toe foute.
   Ek lees geweldig baie, maar meer Engels omdat dit nou maar eenmaal die wêreld taal is.
   Ek vra maar by voorbaat vergifnis vir foute, maar probeer my beste lewer.
   Groete.

 11. Peter G Murray

  ‘n Toekomstige vlag, en ander nasionale simbole vir die volkstaat, sal afhang van wat die volk se wil is. Dit sal eers met die volk bespreek moet word. Ons kan ook nie enige voorstel aanvaar nie, want daar is internasionale reëls wat eers bestudeer moet word. Ons sal ook ons geskiedenis en voorgeskiedenis moet bestudeer. Tradisioneel heg Afrikaners groot waarde aan die kleur Oranje, maar Oranje behoort aan die koningshuis in Nederland. Beskou Afrikaners hulle as onderdane van die Nederlandse monargie, of is ons “republikeine”? Die meeste Westerse lande gebruik rooi wit en blou in hul vlae. Ons moet uitvind wat die simboliek van hierdie drie kleure is, en dit dan met die Afrikaner en sy geskiedenis vergelyk.
  Brittanje, Nederland en Frankryk het al drie hierdie kleure in hul vlae, terwyl België en Duitsland se kleure rooi, geel en swart is. Griekeland, Israel en Finland het wit en blou in hul vlae, terwyl Switserland, Oostenryk en Pole se kleure wit en rooi is. Ierland, Portugal en Italië het ondermeer groen in hul vlae. Elke kleur het ‘n betekenis (of behoort dit te hê).

  1. Arnold de Beer

   Lyk my hier is ‘n paar erge Volkstaters, wat soos ek self, nog nie op Orania woon nie.
   Wat die ander manne se storie is weet ek nie.
   Ek het nie nodig om ‘n werk daar te kry nie aangesien ek reeds afgetree het. Sal eers alles hier moet verkoop en dan ‘n nuwe nes op Orania moet gaan skrop.
   Sou ek wel al my eiendom verkoop kry, sit ek nog steeds met ‘n woonplek probleem.
   ‘n Erf moet eers gekoop word, en dan begin bou aan die nuwe huis. Dit neem , of sal baie tyd neem, aangesien daar nie van “vreemde” arbeid gebruik gemaak mag word nie. Stem saam daarmee, en sal dit ook nie anders wil hê nie.
   Is dit waar die hoender- eier storie sy oorsprong het?
   As daar ander manne is wat ‘n soortgelyke probleem het, kan daar nie op ‘n manier ‘n tydelikke konstruksie onderneming tussen mekaar gevorm word nie?
   Net totdat almal darem redelik goed gevestig is.
   Net ‘n gedagte op hierdie stadium. Ek is self ‘n boukontrakteur en het nog steeds al my gereedskap.
   Doen ook nog steeds ‘n bietjie werk om besig te bly.
   As ek ‘n woonerf op Orania kan bekom sal ek so gou as nou begin bou.
   Die pryse van erwe op hierdie stadium is buite my vermoë, as ek nie eers van my huidige vaste eiendom ontslaë kan raak nie.
   Vir die res is daar nie ‘n probleem nie.
   Ek glo dat dit ook ‘n probleem vir baie ander mense is.

 12. Peter

  Arnold,
  Ek stem 100% saam. Ek kan nie onthou wanneer, en op watter forum ek dit genoem het nie, maar ek self, en seker duisende ander, ervaar daardie probleem van die”hoender en die eier”. As ‘n mens ‘n groot som geld in jou spaarrekening het, of iewers belê het, is daar nie ‘n probleem nie, maar wat doen jy as jy eers jou huidige huis moet verkoop?! Die huis (of erf) wat mens elders wil gaan koop, moet ten minste met ‘n deposito betaal word. Soms is daardie deposito 25%, of 30%, of 50%, of 75%. Maak eintlik nie saak hoeveel dit is nie, feit bly staan dat jy nie kan koop voordat jy nie verkoop het nie, en as jy wel verkoop het, waarheen stuur jy jou meubels, en waar gaan woon jy tydelik? As daar kopers (of belangstelling) vir jou huis is, en jy is gelukkig om jou “droom-huis” dadelik anderkant te kry, dan is die Kaap Hollands. Maar, in die meeste gevalle wag jy so lank vir jou huis om verkoop te word, dat jy intussen jou droom-huis verloor. Soos ek hier bo vertel het, ek het dit al voorheen genoem dat Orania ‘n klomp woonstelle moet bou wat as TYDELIKE wonings gebruik kan word. Kom ons sê dat daardie “tydelike” verblyf nie langer as 2 jaar moet/behoort te wees nie, dan kan diegene wat sukkel om hul huise te verkoop, of wat ‘n nuwe huis op Orania wil bou, genoeg tyd hê. Die probleme wat mens het met daardie “tydelike” verblyf, kan voornemende intrekkers LOK of AFSKRIK. Nog ‘n probleem, wat nou nie Orania se skuld is nie, is die lae pryse wat in sekere dele van ons land vir huise betaal word. My huidige huis se munisipale waardasie is R300 000. Vir Kapenaars klink dit of ek in ‘n plakkershut woon as ek dit vir hulle vertel, maar my huis is baie “gemiddeld”. As ek my erf met huis en al sou kon optel en in enige klein dorpie in die Wes-Kaap neersit, sal hy vir maklik R2,5-miljoen verkoop. En as ek dit langs die kus (soos byvoorbeeld Paternoster) sou neersit, sal hy vir R3-miljoen verkoop. Dit is dus vir my onmoontlik om hier pad te gee as ek nie ‘n ordentlike prys vir my huis kan kry nie. En ek dink daar is baie ander Afrikaners wat in presies dieselfde bootjie as ek is.

 13. tulpenvaas

  Ik vind het artikel (hierboven) een goed artikel. Er is weinig aan toe te voegen, eigenlijk. Het lijkt niet een makkelijke weg, omdat mensen nu eenmaal niet zo makkelijk zijn (om mee te werken), maar de situatie waarin de Afrikaners zich nu in bevinden, dwingt hen er toe om een oplossing te zoeken. Dat is het ook: Afrikaners willen zich best voegen in een groot Zuid-Afrika onder ANC-bestuur, maar dan moet dat ANC hen (: de Afrikaners) wel de kans geven om zichzelf te kunnen zijn en in rust en vrede te kunnen leven. En is daar nu sprake van? Plaasmoorde, gigantische werkloosheid, discriminatie, bedreigingen, enz. – Natuurlijk niet. Dat is geen leven. Het is om deze reden volkomen redelijk, dat de Afrikaners voor zichzelf een oplossing zoeken. Ieder gezond denkend mens zou zoiets doen. De zwartmensen hadden het recht aan hun kant, toen zij zich tegen de Apartheid keerden en voor hun vrijheid vochten. Maar nu hebben de Afrikaners evenzogoed het recht aan hun kant, als zij vechten voor een oplossing voor hùn mensen en zich in zetten om te overleven. Het kan niet anders zijn, of Mandela zelf geeft zijn zegen hiervoor. Mandela vocht immers op grond van dezelfde principes voor zíjn mensen. De oplossing voor de Afrikaners ligt in een eigen land, hoe bescheiden ook, waar zij zichzelf kunnen zijn en waar zij onafhankelijk zijn, met vanzelfsprekend een eigen regering. Ik vind de bijdrages van Carel Boshoff zinnig in dit opzicht, omdat Carel realistisch is en ook geen oorlogspraat verkoopt naar de zwarte meerderheid toe. Het is wel van belang, dat Orania uitbreidt en de leiding in dit proces van uitbreiding neemt. Tot nu toe heeft het bestuur van Orania bewezen, dat zij een en ander kunnen realiseren en hun visie op de hele problematiek vind ik zinnig: bescheiden en realistisch en niet oorlogszuchtig, maar evenzogoed vastberaden. – Ja, met zo’n leiding moet je in zee gaan, vind ik. Wat ook navolging verdient: het bestuur van Orania klaagt niet, scheldt niet, heeft geen grote bek en beschuldigt niet, maar pakt de zaken aan en schept metterdaad mogelijkheden en kansen. – Zo, dat is precies, wat wij moeten hebben. Een klein lichtje in een nacht van moeilijkheden en tegenslagen. Hoera! Er is hoop.

 14. oorleefsa

  ‘n Baie goeie artikel. Hier en daar het ek ‘n paar goed interressant gevind. Die gebied wat uitgepen word is meskien ‘n bietjie klein. Die Afrikaners in wit plakkerskampe is lankal meer as 80000 en as jy die geskiedenis lees het arm mense in groot groepe altyd die gewoonte om redelik vinnig meer te word.

  Wat betref grondstowwe – al gehoor van ‘n boer maak ‘n plan. Dit is hoekom ek nie omgee as een van die vrygemaaktes my ‘n Boer noem nie. Hulle kan maar al het ek nog nooit my eie bees grootgemaak nie. Ons het in elk geval moderne tegnologie tot ons voordeel. Daar is genoeg sand in die voorgestelde gebied en ek hoor keramiek maak kwaliteit skeermesse.

  Terwyl ek ‘n Kapenaar is van my eerste dag, sou ek daarvan hou as daar meer gebied Suid ingesluit is. Dit is egter nie ‘n probleem nie. Die internet laat my toe om ‘n mobile inkomste te bou. As ek wil, trek ek. As daar internet is, trek my werk saam. Ek het in elk geval besluit om nie te trek nie, so Somerset Wes is ingesluit by die Volkstaat. Hou maar dop. Pretoria sal later kom.

  1. Oorleefsa, dankie vir jou bydrae. Jy maak goeie punte!

   Ons het nie pale in die grond geslaan en toue om die gebied gespan nie. Dis net ‘n voorgestelde gebied waar Afrikaner meerderheidsbesetting haalbaar is. Die “Super-Afrikaners” het damme en kanale in die 1960’s in die Bo-Karoo gebou om die Oranjerivier te tem en sodoende georganiseerde landbou in hierdie streek te vestig. Ja, dit is ook Verwoerd se skuld dat vandag byna 30% van suider Afrika se graan hier in die Bo-Karoo verbou word deur boere wat hoogs gemeganiseerde plase bedryf. Orania-self het die grootste pekanneut plantasie in die suidelike halfrond en olywe is kort op die neute se hakke… Ons maak tuin hier in die woestyn want ons het baie, baie water.

   Hoe en waar die finale grense van ons nuwe republiek ook al gespan gaan word is nie nou relavant nie. Wat wel noodsaaklik is, is dat ons eie bevolking en ekonomie groei in dorpe soos Orania en ander gemeenskappe wat nog gestig moet word sodat ‘n Afrikaner volksrepubliek fisies tot stand kan kom. Daarsonder mors ons mekaar se tyd met lugkastele.

   Dis regtig ‘n jammerte dat ons nie meer suid kan mik nie. REGTIG! Ek is ook baie lief vir die Kaap. Dis waar ons volkie gebore was en deur sy rebelse fase gegaan het en toe sommer weggeloop het omdat stiefpa Brittanje se terme en voorwaardes sinneloos was. Dit alles het ons gevorm en geskaaf. Die Kaap gaan nie weer Hollands wees nie, jammer. Die Kaap met al sy paddastoel plakkerskampe en onrus is vir my, nes Pretoria en Sasolburg, lewendige monumente wat ons in Orania elke dag daaraan herinner dat ons weer alles SAL verloor as ons nie gaan aanhou om ons nuwe Afrikanerland met ons eie Afrikaner hande te bou nie.

   Gelukkig het ons darem ook ADSL en 3G in Orania… anders sou besigheid asook e-aktivisme nogal tydsame en frustrerende oefeninge gewees het hahaha

   1. oorleefsa

    ADSL en 3G is goeie lokaas om my in Orania te kry. Ek leef op die internet wanneer ek kans kry.

    Ons kan maar Klerksdorp Sasolburg en Pretoria sit. Jammerte.

    Ek Ondersteun die Orania ideaal en sal hopelik oor ‘n paar jaar Ora in Somerset Wes aanvaar as betaalmiddel. Dankie vir julle moed en uithou.

  2. As ek reg verstaan was die Afrikaner juis een van die groepe aan die voorpunt van sagteware ontwikkeling in die tagtiger en vroeë negentiger jare, maar na die val van apartheid het daar baie deure oopgegaan vir top progameerders en heelwat van hulle het hul talente oorsee gaan bemark en inderdaad bygedra tot sagteware ontwikkeling.

   Wie weet, dalk lewer Orania self ook ‘n paar genië op wat ‘n groot impak an maak op die tegnologiese veld en buitelandse valute kan verdien.

 15. Walter

  Ek glimlag vir die mense wat reken die gebied is te klein, dis seker goed as hulle groot dink maar mens moet ook besef dat die volkstaat van onder af gebou word.

 16. Dirk Hall

  Eerste artikel wat ek lees wat sin maak. Al wat ontbreek is die detail en tydlyn. Hier is dit belangrik om die ekonomiese en politieke stelsel te omskryf. “n Besliste kopseer en struikelblok gaan wees wie besit wat en wie doen die werk en wat kry hy in ruil daarvoor. As dit nie duidelik omskryf word nie is alle pogings verniet. Feodalisme is ‘n bedreiging wat vermy moet word. ‘n Duidelike antwoord op al die wat’s,waar’s, waar’s, wie’s, wanneer’s en hoe’s moet gegee word. Om met ‘n kapatilistiese stelsel te begin sal gladnie werkbaar wees nie. Aan die begin sal ‘n alternatief gesoek moet word vir die ekonomie en besitsreg dan ‘n volvrye vryemark stelsel. As ek slaaf van my eie mense moet word…?

 17. Ai dis darem so maklik om te droom maar vir die een aan die anderkant van die kuberruim waar dit warm en stowwerig is wil ek net se. Dankie dat julle vir ons die droom lewendig hou want baie van ons het na binne gevlug en leef in ‘n tipe stilstuipe oor wat met ons land en volk gebeur. Graag wil ek ook ‘n voorstel maak : Maak soos Israel en plant een miljoen bome en siende dat daar baie water is, ontwikkel woonareas rondom fonteine bowenal, waak oor die argitektuur want mooi bly mooi, dit lok mense en voed die siel. Hoekom nie ‘n jaarlikse Orania volksfees hou met boomplant as ‘n hoof-aktiwiteit nie. Mense van reg oor die wereld kan ‘n boom borg en hul familienaam op ‘n bordjie langsaan kom vind!

 18. Ek het in 1994 drie bome aan Orania geskenk, wat ek aan Renus Steyn oorhandig het. Die twee palmbome sou hy by die swembad geplant het, en die Karob (wat toe die “Boom van die Jaar” was), sou Renus vir my by die Poskantoor geplant het. Ek hoop hulle staan nog daar, en het in die afgelope 20 jaar mooi groot geword!

 19. Piet du PLessis

  Die bespreking raak maar dun. Die ideaal van ‘n volksstaat sal eers werklikheid word wanneer die Afrikaner verplig gaan word om te trek of te sterf. Ons leef te lekker.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s