Open Letter to the BBC’s Pumza Fihlani

2Tc58dkl_400x400

Pumza Fihlani, journalist employed by the BBC

Dear Pumza

I’m writing this letter in English even though I know that you speak fluent Afrikaans, unlike many who will read this letter, including your employers at the BBC.

Lees voort “Open Letter to the BBC’s Pumza Fihlani”

Sal Afrikaners ooit die historiese smet ontkom?

South Africa /Police op.in Soweto 1986.

 ‘n Voorbeeld van die beeld van Afrikaners wat vir dekades lank vir die wêreld gevoer is

Die Afrikanervolk staan kollektief voor die wêreld skuldig aan apartheid, ‘n verklaarde misdaad teen die mensdom.

Geen geskiedskrywing, letterkunde, of joernalistieke verslag, wat na Afrikaners verwys, word gedoen sonder verwysing na die oorsprong, praktyk of gevolge van apartheid nie. Geen daad van die apartheidsregering kon “goed” gewees het nie, omdat dit met onreg besmet is. Afrikaners kry slegs eervolle vermelding as hulle blanke heerskappy ondermyn het.

Boonop heers in die algemene opvatting ‘n soort voorspoedsteologie. Dit wat ondergaan, was nie net bestem om onder te gaan nie, dit het ook verdien om onder te gaan. Anders gestel, dit moes verkeerd gewees het, anders sou dit bly staan het. Daarteenoor, dit wat floreer, kan nie heeltemal verkeerd wees nie, anders sou dit onder gegaan het.

Die getuienis daarvan lê selfs in ons eie geskiedenis. Toe die Suid-Afrikaanse staat in die 1970’s onwankelbaar gelyk het, was selfs Afrika-lande bereid om daarmee geassosieer te word. Die detente-beleid, waarvan dr Connie Mulder die argitek was, was vir sy premier, mnr John Vorster, ‘n reuse sukses. Maar toe Suid-Afrika begin wankel, was daar geen vriende meer nie.

Laat ons eerlik wees: Die beskuldiging teen Afrikaners bevat ‘n groot mate van geldigheid. Waar en wanneer Afrikaners ookal die bewind gevoer het, was hulle gemaklik daarmee om as minderheid oor ‘n swart meerderheid te regeer – dit selfs met geweld af te dwing.

Teenstellende redenasies is aanvaar: Wanneer grond verower is, het die Beloofde Land-motief na vore gekom; die land wat ons moet binnegaan omdat God dit vir ons gegee het. Teenoor Britse imperialisme is geglo dat Brittanje onregmatig besit neem van goud en grond wat deur die Voorsienigheid vir die “kinderen des lands” (Afrikaners) gegee is. So laat as die 1980’s het geen parlementêre party dit gewaag om hom vir “meerderheidsregering” te beywer nie.

Nou kan die vraag wees: Waaroor kla Afrikaners? Dit lyk maar na “boontjie kry sy loontjie”. Dit sou waar wees as die genoemde onreg bo alle ander uitstaan.

Tog: tydens die Afrikaner se bestaan was daar volksmoorde in Australië, die VSA, Turkye (met Armeniërs as slagoffers), Duitsland, Zimbabwe, Serwië en talle ander lande. Die aggressors het in elke geval na die tyd steeds hulle eie lande beset en besit. Daarom kan hulle die gebeure intern bedink, beredeneer en selfs, in enkele gevalle, boete doen. Hulle totale bestaan word egter nie in terme van daardie een aspek geïnterpreteer nie.

Apartheid was ‘n komplekse beleid, wat wel op blanke heerskappy afgestem was. Maar as onderdrukking die doelwit was, sou apartheid-Suid-Afrika veel anders daar uitgesien het. Die kompleksiteit hiervan behoort historici nog lank besig te hou.

Een sentrale vraag behoort te wees of die Afrikaner ooit die smet van misdadiger teen die mensdom sal ontkom. Of sal Afrikaners vir altyd sy verlede as’t ware onder toesig van ander moet beskryf. Sal dit altyd nodig wees om eers ‘n lys van verskonings op te stel voor enige ander historiese vraag bekyk kan word?

Die antwoord lê in ‘n oënskynlik onverwante kwessie.

Dit is die vraag of Afrikaners ooit weer polities vry sal wees. Slegs wanneer daar êrens ‘n streek is wat werklik as “Afrikanerland” beskryf kan word, sal historiese – en toekomsverkenning weer vry kan wees.

 

 

Is jy ook blind?

Interessant dat hierdie era as die “inligting revolusie” bestempel word terwyl ons in praktyk lewe in ’n tyd van intellektuele verrotting. Ons wêreld het onderstebo gedraai en mense het soos vlermuise geword wat sluimerend koponderstebo vasklou aan ’n mislukte samelewing.

Daar is al so met ons mense se koppe gesmokkel dat hulle ’n bedreiging vir hul eie voortbestaan geword het. Ons hoor gereeld dat apartheid – en by implikasie die Afrikaner – verantwoordelik is vir al die probleme in die samelewing. Selfs Afrikaners soos o.a. joernalis Jan-Jan Joubert, profs. Anton van Niekerk en Pierre de Vos, politici Marthinus van Schalkwyk, Carl Niehaus en vele meer is hiervan oortuig.

Wat die vlermuise immers nie besef nie is dat die Afrikaner alleenlik skuldig is aan die feit dat ons onwillekeurig ons eie ondergang veroorsaak het toe ons die beste van ’n slegte situasie wou maak. Ons het eers vir almal gegee wat hulle regverdiglik toegekom het, toe het ons nog gegee – en aanhou gee tot daar op die ou einde niks vir onsself oorgebly het nie.

Regverdiglik toegekom het, ja! Wat die Zilles, Tutus en Malemas nooit vir hul ondersteuners sal sê nie is dat die Afrikaner miljoene akkers vrugbare grond vir swartes gegee het waarop hulle hul eie state kon bou sodat hulle in hul onderskeie stamverbande kon leef soos dit hulle betaam het voor en sedert die dag toe hulle hul voete suid van die Limpopo gesit het.

Boonop het die Afrikaner miljarde belastingbetaler rande spandeer om die swartes voortdurend te help. In 1987, naby aan die einde van die apartheid era, het die Suid-Afrikaanse bevolking uit 4,8 miljoen blankes en 18,2 miljoen swartes bestaan. Blankes het egter gesorg vir 77% van alle belasting wat die staat ontvang het teenoor 15% wat deur swartes bygedra was. Ten spyte hiervan was 56% van die apartheid regering se begroting op swartes bestee.

Tussen 1955 en 1984 het die getal swart leerlinge 31-keer vermenigvuldig van  35 000 tot 1 096 000. Die apartheid regering het gemiddeld 15 klaskamers per dag vir swartes gebou terwyl 365 skole in Soweto alleen opgerig is.  10 universiteite is vir swart mense gebou o.a. die Medunsa Universiteit wat op staat onkoste sowat 200 swart dokters per jaar opgelewer het. Hospitale is vir hulle gebou o.a. Baragwaneth, wat die grootste hospitaal in die wêreld is.

Op aandrang van die ANC verwyder die DA ’n standbeeld van dr. Verwoerd in Midvaal omrede hulle eens is dat niemand in die Nuwe Suid-Afrika veronderstel is om met “die vader van apartheid” te assosieer nie. Hoekom? Toe dr. Verwoerd aan stuur van sake was het swartes se lewensstandaard met 5,4% per jaar gegroei terwyl wittes s’n met 3,9% gegroei het. Die RSA ekonomie het die tweede vinnigste in die wêreld gegroei teen ’n tempo van 7,9% per jaar (teenoor 4,5% in 2010) en die werkloosheidsyfer het op 3% gestaan (teenoor 25,5% in 2010) terwyl inflasie 2% was (4,8% in 2010).

Mens moet juis 2010 se syfers met dr. Verwoerd se era vergelyk omdat dit die FIFA Wêreldbekerjaar was en die media ons tot vervelens toe herinner het van die “hoogtes” wat al deur die reënboognasie bereik is.

In 1946, gedurende die 44ste jaar van Britse oppergesag in Suid-Afrika, was 89% van swart werkers ongeskoold. Skaars 20 jaar later, gedurende dr. Verwoerd se termyn as die eerste staatshoof van die Republiek, het 65% van alle swart kinders op die skoolbanke gesit. Vergelyk dit met ander Afrika state gedurende dieselfde tydperk: 64% in Egipte, 57% in Nigerië, 52% in Ghana, 50% in Tanzanië en 29% in Etiopië.

Duidelik is dr. Verwoerd en sy suksesse vir die DA, ANC en hul Nuwe Suid-Afrika te veel om te hanteer. Sy beleid van afsonderlike ontwikkeling het beter gevaar as enigiets wat al sedert 1994 van stapel gestuur is.

Die ongekende groei wat die swart bevolking as ’n direkte resultaat van apartheid geniet het was egter nie goed genoeg vir hulle nie. Hulle wou meer hê en moes alles kry voor hul kommunistiese leiers soos o.a. Nelson Mandela tevrede sou wees. Terrorisme tesame met handelsboikotte vanuit die buiteland is ingespan om die Afrikaner uit sy magsposisie te lig. Byna 70% van die blanke kiesers gee in 1992 vir De Klerk ’n mandaat om verder met die ANC te onderhandel en dit loop toe daarop uit dat die NP twee jaar later vir die ANC die hele land gee.

Na 17 jaar se wanbestuur en korrupsie is die tyd nou ryp vir die ANC om landbougrond en myne te nasionaliseer. Daar is al sprake dat alle blankes ’n spesiale “opmaak vir die verlede belasting” sal moet betaal want, volgens Desmond Tutu, “byna al die wit mense was bevoordeel deur apartheid”. Het mense reeds vergeet dat 20 000 “slagoffers van apartheid” R 30 000 elk by die Waarheid- en Voersoeningkommissie ontvang het? So ’n belasting sal net nog meer fondse beskikbaar stel vir swart politici se uitspattige leefstyle en verdere massa-korrupsie onder onbekwame ANC staatsamptenare. Is dit die land waarin jy jou kinders wil grootmaak?

Helen Zille, Julius Malema, Jacob Zuma en derduisende ander Suid-Afrikaners sing met hartelus hul beroemde struggle liedere. Zille het self saamgesing dat Boere geskiet moet word nadat ons vir haar swart kiesers leer lees en skryf het, vir hulle hul eie lande gegee het en vir hulle hospitale, skole, kerke ens. gebou het terwyl haar comrades in die res van Afrika deur hul eie swart leiers uitgemoor was.

Die onkunde en arrogansie wat onder die DA, ANC en die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaanse bevolking heers het ’n samelewing geskep waarin etniese minderhede soos die Afrikaner vandag ’n volksmoord in die gesig staar.

Inderdaad, apartheid het daartoe gelei dat die Afrikaner sy eie ondergang veroorsaak het. Verder hou Afrikaners aan om hulself stuk vir stuk op te kap deur te kies om met die bloeddorstige reënboognasie en karakters soos Helen Zille en Athol Trollip geassosieer te word.

Waar gaan Zille en haar DA wees die dag as hul massas swart kiesers besluit om net huise en plase te vat saam met comrades Malema, Manyi en Nqakula? Gaan sy en Afrikaner-hater Trollip hulself voor die massas op die grond gooi om die boere te probeer beskerm? Nee, want hul party steun reeds grondhervorming juis sodat meer swartes vir hulle kan stem. Die boere in Zimbabwe het 30 jaar terug ook nie gedink dat Mugabe so vêr sal gaan nie. Moenie die ANC of die DA onderskat nie!

Is die hele idee van Suid-Afrika tog nie waar die probleem lê nie? Apartheid het nie gewerk nie en duidelik doen die Nuwe Suid-Afrika nog minder. Dit is tyd dat ons die ou drogbeelde laat vaar, ons oë oopmaak en onsself losmaak van Suid-Afrika.

Daar is sedert die 1980’s baie prosesse aan die gang wat ten doel het om ’n wesenlike deel van die Afrikanervolk vrywilliglik los te maak van Suid-Afrika deur ’n nuwe tuiste te skep waarin ons mense kan voortbestaan sonder diskriminasie, misdaad, grondhervorming, rassisme en die dodedans van minderheid opposisiepolitiek.

Ongelukkig is te veel Afrikaners nog opsoek na kortpaaie om hul vryheid te herstel. Om jouself los te maak van Suid-Afrika beteken dat jy in ’n volkstaat wil bly wat deur Afrikaners bevolk is, waar Afrikaans die amptelike taal is, waar skole en universiteite vir Afrikaners in hul moedertaal onderrig, waar alle arbeid deur Afrikaners verrig word en waar Christelike norme en waardes gehandhaaf word.

Dit beteken ook dat mens moet afstand neem van alles wat vir jou kosbaar is in Suid-Afrika, hetsy dit Pretoria, die Voortrekkermonument of Paardekraal is. Indien stede en monumente vir jou belangriker geword het as die oorlewing van ons volk dan is jy verblind deur die aardse en beter jy vinnig besef dat jy deel van die masjien is wat ons volk op sy knieë hou.

’n Volk bou ’n stad of ’n monument, nie anders om nie. Alles wat vir jou kosbaar is, kan weer herbou word. Wees versigtig om nie mensgemaakte strukture te verafgod nie, want afgode het ’n manier om mense saam met hulle in die afgrond in te sleep.

Die vereistes vir ons oorlewing is eenvoudig: eie grond in Afrika en eie instellings wat van nuuts deur ons eie arbeid opgebou is. Die Noord-Wes Kaap is die enigste plek op aarde waar ons vir onsself en die nageslag ’n veilige en volhoubare tuiste kan skep. Trouens, ons is al vir die afgelope 20 jaar besig om dit te skep vanuit Orania. Geen ander plek is ’n opsie nie – nie Pretoria, Perth of Auckland nie.

Die dag wat jy tot die besef kom dat jy nie jou vryheid van die ANC of wie ook al hoef te eis nie maar dit eenvoudig net moet opneem omrede dit alreeds jou reg is, is die dag wat jy werklik bevry word. As jy dit nie kan insien nie dan is jy sowaar ook blind!